RÚBRIQUES, DIANES I ESCALES d’avaluació

avaluacióLes rúbriques o matrius d’avaluació, les escales i també les dianes, són eines utilitzades per avaluar, coavaluar i/o autoavaluar el procés d’una activitat duta a terme a l’aula. S’usen especialment quan treballem cooperativament.

La rúbrica permet mesurar el treball del alumnes i també el seu funcionament durant el procés, les seves habilitats per treballar de manera cooperativa, etc.

fletxa

 

Aquí en tenim alguns exemples dels que utilitzarem durant el curs:

  • Per avaluar l’exposició oral en grup de l’activitat de presentació a la resta del company del mètode científic ( tècniques de laboratori o Petites Investigacions)

EXPO ORAL MÈTODE CIENTÍFIC

  • Per avaluar, coavaluar i autoavaluar  murals (per exemple el mural de les MTA, mural de la reproducció de les flors…):      diana mural MTA