BLOC 4: La matèria, l’essència de la química.

QUÍMICA

Què és la química? Sabries distingir la química de la física?

Per tal de poder-les distingir ho farem a partir d’un experiment molt senzill en el que podreu observar la diferència entre el canvi químic i el canvi físic i d’aquesta manera podrem entendre millor què és la química.

Partirem del següent problema:experiment1

1- Què passarà si submergim un u en vinagre? I si el submergim en aigua?

2- Després haurem d’elaborar la nostra hipòtesi abans de fer l’experiment, el que creiem que passarà en cadascun dels dos casos.

3- Seguidament farem l’experiment i haurem de posar-hi per una banda els materials que utilitzem i el procediment que seguirem per fer aquest experiment.

4- Després anirem observant i anotant els resultats. Haurem de deixar-ho uns quants dies i anirem observant el què passa. Al cap d’uns tres dies traurem els ous dels diferents líquids i observarem el què ha passat i ho anotarem.

5- Finalment elaborarem les conclusions del nostre experiment tenint en compte les preguntes que ens féiem al principi.

PODRÍEM DIR QUE LA QUÍMICA

És la branca de la ciència que estudia la composició entre les substàncies. Els metalls, la gasolina, l’aigua , el plàstic, la sal, la fusta…aquests són només alguns exemples dels materials que ens envolten cada dia .

La química estudia de què està feta la MATÈRIA i com es combinen els àtoms i les partícules per conformar les coses.

matèriaLA MATÈRIA

Tot és matèria: des de les estrelles fins a l’ordinador on està escrit això que ara mateix estàs llegint.

La matèria és tot allò que ocupa un espai i té massa.

La matèria es pot trobar en tres estats diferents : sòlid, líquid o gasós. Són els que anomenem estats físics de la matèria. També hi ha un quart estat que s’anomena plasma.

MESURAR PER INVESTIGAR

Una de les primeres coses que va haver d’aprendre l’ésser humà va ser a comptar . Comptar, per saber quants isards havia caçat, o quants préssecs havia d’abastar perquè en toqués un a cada membre de la família. A midar o prendre mides per conèixer les distàncies : l’alçària que havien de tenir les cases o les proporcions exactes d’una llança. Mesurar per avaluar una quantitat en comparació a l’altra …”

Joaquim Carbó . Abans d’inventar-se el sistema mètric . Adaptaciómesures

És evident que per mesurar necessitem eines que seran diferents depenent el què vulguem mesurar.

Per saber quin utensili necessitem per mesurar primerament hem de saber què volem mesurar.

I per això hem d’aprofundir una mica més en l’estudi de la matèria. Aquesta està formada per partícules molt `petites anomenades àtoms Aquests són tan diminuts que no es poden veure ni amb els microscopis electrònics més potents .

Cada àtom s’identifica mitjançant un nom i un símbol. Aquests noms i símbols estan recollits a la taula periòdica que començarem a estudiar.

La matèria té dos tipus de propietats:

·       Propietats generals : comunes a tots els cosses. Són la massa, el volum i la temperatura per exemple.

·       Propietats característiques: específiques de cada cos i depenent de la substància que estan fets. El color, la transparència, l’elasticitat…són exemples d’aquestes propietats.

Algunes d’aquestes propietats es poden mesurar. Anomenem magnitud qualsevol propietat que es pot mesurar.

Quan mesurem la magnitud hem d’expressar el seu valor i per fer-ho ens cal:

ØUn nombre

ØUna unitat.

            Aquí teniu les magnituds derivades del SI:

sistema internacionalLA LONGITUD

       És la que s’apropa més a la idea quotidiana de mida. Per mesurar-la podem usar una cinta mètrica i la unitat del SI és el metre.

       Recorda la taula de les unitats de longitud ( també hi ha les de massa, superfície i volum)taulesLA SUPERFÍCIE

      És la part exterior d’un cos que es limita i el separa del que l’envolta. Per mesurar superfícies o àrees fem càlculs matemàtics. La figura que hem de mesurar pot ser regular o irregular o pot ser que necessitem aplicar fórmules.

     En el sistema internacional la unitat de superfície és el m2 ( metre quadrat).

       EL VOLUMexperiments 2

    És la quantitat d’espai que ocupa un cos. En el sistema internacional la unitat del volum és el m3 ( metre cúbic).

N Per mesurar un sòlid de forma geomètrica coneguda ho farem mitjançant les fórmules matemàtiques corresponents.

   Per mesurar un sòlid irregular no soluble en aigua ho podem fer introduint-lo en un recipient graduat  que contingui un volum conegut d’aigua.

   Per mesurar el volum d’un líquid ho farem amb un recipient graduat. Hi han diferents tipus de recipient que podem usar per aquesta finalitat:

aparells mesura volum

DENSITAT 

La densitat relaciona la massa d’un objecte amb el Volum que ocupa. Si dos objectes tenen la mateixa forma i volum, serà més dens aquell que tingui més massa.

Resultat d'imatges de densitat fórmula

Sobre la densitat farem un experiment de la columna de densitat per entendre millor aquest concepte. Aquí teniu l’article amb el vídeo de l’experiment fet a classe.

Aplicació per fer exercicis de densitat.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *