Ecosistemes i activitat humana

VIDA, MATÈRIA I ENERGIA

VIDA2 GIRASOLS cicle de la matèria bosc i aigua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntes

QUÈ ET SUGGEREIXEN AQUESTES IMATGES?

Redacta un text breu on hi surtin aquests conceptes  a partir de les imatges que has vist.

1- ELS ELEMENTS DE LA NATURA

LA INTERDEPENDÈNCIA DELS ELEMENTS DE LA NATURA

cicle matèria1

LaTerra primerament només estava formada per matèria inorgànica. Aquesta va transformar-se en matèria orgànica que va permetre l’aparició de la vida.

Els éssers vius necessiten un flux d’energia continu  i per tant podem dir que la vida, la matèria i l’energia estan connectats i això és el que fa funcionar la biosfera, els ecosistemes. Però a més podem dir que els éssers vius alteren l’entorn.

LES RELACIONS DELS ORGANISMES AMB EL MEDI

ecosistemesLa biosfera és la capa de la Terra on hi hi ha els éssers vius. Aquesta està formada per diversos biomes  i els biomes per diferents ecosistemes.

Un ecosistema és una unitat formada per una comunitat d’éssers vius (la biocenosi) i el lloc físic on aquests éssers vius viuen i es relacionen (el biòtop).

Una comunitat d’organismes són aquells que comparteixen el mateix territori i dintre el qual hi han diferents poblacions. Una població és un conjunt d’individus de la mateixa espècie.

Dos vídeos sobre Ecosistemes i Biomes:

1- D’aquest vídeo en farem un mapa conceptual o un mapa mental.

activitat2- Creus que el Pinell és un ecosistema? Si ho és, quin tipus d’ecosistema és?

Respon aquestes preguntes argumentant-les bé a partir del què ja saps del Pinell, de la següent informació  i dels enllaços que t’ofereixo. Després ho posarem en comú.

Un ecosistema és una unitat formada per una comunitat d’éssers vius (labiocenosi) i el lloc físic on aquests éssers vius viuen i es relacionen (el biòtop).L’extensió dels ecosistemes és variable. Això significa que alguns són molt grans i altres molt petits. Així podem considerar que un bosc o un llac són exemples d’ecosistemes, però el tronc d’un arbre mort també pot considerar-se com un ecosistemaEls parcs i jardins de les nostres ciutats, així com les zones naturals pròximes a elles, constitueixen el Món Verd de les ciutats i són ecosistemes molt rics que ofereixen aliment i refugi a moltes espècies, interrelacionades en fràgils xarxes tròfiques. De nosaltres depèn no alterar aquest equilibri i cuidar la biodiversitat d’aquests entorns.

Enllaços que et poden ajudar:

Ecosistemes característics de Catalunya

La natura a la ciutat

LES ADAPTACIONS PRINCIPALS DELS ÉSSERS VIUS

Hi han espècies que poden adaptar-se millor i altres pitjor al medi.

Observa aquestes imatges i dedueix quines adaptacions han adoptat:

adaptació aigua adaptacion aigua adaptacion terrestre adaptacion terrestre2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitat

3- Quines preguntes se t’acudeixen sobre aquests organismes i les seues adaptacions o altres aspectes que t’interessin? Fes-te al menys 2 preguntes i busca’n la resposta per comentar-la després amb la resta.

4- Creus què hi ha algun organisme dels què viuen al Pinell que ha adoptat adaptacions específiques per viure-hi? Quins/es?

Ara parlarem de dos exemples que ens fan plantejar com s’adapten els organismes al medi, com té lloc aquest mecanisme d’adaptació a partir d’aquesta presentació.

2- EL FLUX DE MATÈRIA I ENERGIA

3- APROFUNDIM EN LES RELACIONS TRÒFIQUES I CADENES ALIMENTÀRIES.

síntesis

Aquí tenim un parell de recursos per posar a la pràctica la interiorització de les idees més importants sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries.

 

Relacions Tròfiques: teoria i activitats.   Relacions_trofiques-ARC

Article sobre els arbres i els bolets.

Activitats Bon Profit CAdenes tròfiques Edu 365. 

 4- EL CICLE DEL CARBONI: un cicle biogeoquímic. Relacions d’aquest cicle amb L’EFECTE HIVERNACLE i EL CANVI CLIMÀTIC.

activitatFixa’t en les següents imatges i troba la relació que pot haver-hi  tenir entre elles:

ciclo del carbono 2

efecte hivernaclecanvi climàtic

glaceres

 

 

 

 

os polar

Aquí tens uns recursos per entendre millor aquestes relacions:

websWeb amb l’explicació del què és el canvi climàtic, l’efecte hivernacle i el cicle del carboni: Ersilia.org. Canvi climàtic