La Divisió cel·lular

divisió celular

Fixa’t en la imatge. Veus alguna cèl·lula que s’estigui dividint? Què ha de passar per tal que una cèl·lula es divideixi? Totes les cèl·lules es divideixen igual?

Què passaria a tots els organismes si les seves cèl·lules no es poguessin dividir? I què passaria si ho fessin de manera descontrolada?activitat

Pensa sobre aquestes qüestions per entendre com i per què les cèl·lules es divideixen i aquesta divisió cel·lular és necessària per a la reproducció de tots els organismes vius.

PER QUÈ ES DIVIDEIXEN LES CÈL·LULES?

celula en divisió

 

La cèl·lula es divideix per la meitat i genera dues noves cèl·lules; aquestes dues cèl·lules es tornen a dividir i en generen quatre. Les noves cèl·lules es van dividint i dividint de manera que d’una en tenim dues, quatre, vuit… i més.

 

A més del desenvolupament d’un nou ésser, hi ha altres raons per les quals la divisió cel·lular és necessària per a la vida.

  1. Per crèixer cal formar noves cèl·lules: crèixer requereix moltes i moltes divisions cel·lulars.
  2. La divisió cel·lular també és necessària per a la reparació de cèl·lules danyades. Imagina que et talles al dit: la ferida es curarà, es formarà un costra que posteriorment desapareixerà quan les noves cèl·lules hagin reparat la ferida. D’on han sortit aquestes cèl·lules noves? Apareixen perquè algunes de les cèl·lules de la teva pell s’han dividit.
  3. Les teves cèl·lules es poden morir i amb el temps han de ser substituïdes per cèl·lules noves.

EL CICLE CEL·LULAR, MITOSI I MEIOSI

El procès de la divisió cel·lular a les cèl·lules eucariotes està sotmès a un control molt estricte. El cicle cel·lular és el cicle vital d’una cèl·lula, que acaba quan aquesta es divideix. De la mateixa manera que una vida humana té diferents fases, infantesa, adolescència o vida adulta, també les cèl·lules passen per tot un seguit de fases que acaben amb la divisió cel·lular.

Podem considerar dos grans intervals, la interfase i la mitosi:

  1. Interfase: és l’estat en què la cèl·lula fa les seves funcions bàsiques. Per exemple, si és una cèl·lula del ronyó, fa allò que ha de fer perquè el ronyó funcioni i filtri la sang.
  2. Mitosi: és l’estat en què la cèl·lula es divideix en dues cèl·lules.

La major part del temps les cèl·lules estan a la interfase, el temps que hi ha entre dues divisions. Es pot dividir en tres fases:

cicle cel 2

  1. La primera fase de creixement (G1) durant la qual la cèl·lula creix i duplica la seva mida i el nombre d’orgànuls.
  2. La fase de síntesi (S) durant la qual la cèl·lula fa una còpia del seu ADN. D’aquesta manera assegura que cada nova cèl·lula tindrà una còpia idèntica del material genètic.
  3. La segona fase de creixement (G2) durant la qual se sintetitzen les proteïnes que ajudaran la cèl·lula a dividir-se. Al final de la interfase la cèl·lula està a punt per entrar en mitosi.citocinesi 2A la mitosi el nucli es divideix i posteriorment ve la citocinesi, en què es divideix el citoplasma. Al final del procés s’han originat dues cèl·lules filles genèticament idèntiques entre elles i idèntiques a la cèl·lula parental de què procedeixen. El terme “genèticament idèntic” significa que el joc d’ADN d’aquestes cèl·lules és igual.

    Si el cicle cel·lular es descontrola pot aparèixer una malaltia anomenada càncer, en la qual les cèl·lules es divideixen de manera molt ràpida. Un tumor és la conseqüència d’aquest tipus de creixement descontrolat de les cèl·lules d’un organisme.La-mitosis1

mitosis2

En aquesta web hi tens més informació i explica les fases de la mitosi.

Una animació sobre el cicle cel·lular on també hi pots trobar la mitosis. És en anglès però s’entén força bé i clarifica les fases del procès.

Una altra animació sobre mitosis i meiosi on es veuen bé les diferències.

Per estudiar la meiosi ho farem a partir de la web següent on hi ha una explicació molt senzilla.

Meiosis 3

meiosis-and-mitosis-comparison

mitosi-meiosi