Tag Archives: criteris avaluació

Ud Bàdminton i ud de fútbol – hoquei

Com ja sabeu a partir de demà fem nous continguts.

En aquest article us explicaré què és el que heu de fer i on està TOT el material per tenir certa informació al vostre abast relacionada amb els nous continguts.

BADMINTON:

La informació relacionada amb el bàdminton està posada dintre de la carpeta compartida amb vosaltres on solament podeu veure (dintre de google drive) i dintre del segon trimestre.

 • Hi ha un arxiu excel que us explica com es puntua de forma grupal, ja que de forma individual serà la suma dels vostres punts obtinguts. Recordeu que a més punts i més partits jugats més nota. 
 • Hi ha un altre arxiu word on us explico més concretament la dinàmica de la competició i normativa.

* informació relacionada amb el bàdminton

HOQUEI – FUTBOL:

Hi haurà barreja dels continguts com a esport col·lectiu que és. Farem al final de la ud un circuit tècnic que serà l’examen pràctic i un 4×4 treballant la defensa (amb certs criteris rellevants). Cadascú podrà decidir si fer-ho amb el hoquei o el futbol. Treballarem la defensa.

Circuit tècnic:  maneig pilota – tocs, conducció pilota, passe (paret) i xut

Criteris del 4×4 (treball de la defensa)

 • Si baixem a defensar després de l’Atac
 • Si protegeixes el gol (ubicació correcte entre la porteria teva i el jugador adversari)
 • Si protegeixes el gol evitant-lo i ajudant als teus companys (blocant)

Criteris avaluació i continguts 2n trimestre

Com ja sabeu tenim 4 continguts diferents aquest trimestre. Us deixo el % que val cada contingut en aquest 2n trimestre.

Part Pràctica (50%)

10% ud Futbol – hoquei  (hi haurà examen pràctic)
10% ud Bàdminton (no hi haurà examen pràctic. A més partits jugats i més punts millor nota)
10% ud Atletisme (hi haurà examen pràctic)
20% ud Balls de saló (hi haurà examen pràctic)

Part teòrica (30%)

Hi haurà qüestionaris i enigmes

Actituds (20%)

 

Recordeu:

 • La importància del treball a classe.
 • Seguir les rúbriques (graelles) per saber com aneu dintre del contingut
 • Tema faltes, faltes justificades, lesionats o lesionats crònics, lesionats justificats, falta de material
  • Tot això treu nota. Si no feu classe heu de fer la fitxa obligatòriament. Si no veniu a classe i està justificat (+ 4 vegades) haureu de fer un treball obligatori, sinó suspesos.
  • Si no vinc a classe heu de portar el justificant per a que JO justifiqui la falta
  • Si hi ha una part que NO arriba al 3,5 (Pràctica, teòrica o actitut) esteu suspesos, no fa mitja. A partir del 3,5 comença a fer mitja.