Criteris avaluació i continguts 2n trimestre

Com ja sabeu tenim 4 continguts diferents aquest trimestre. Us deixo el % que val cada contingut en aquest 2n trimestre.

Part Pràctica (50%)

10% ud Futbol – hoquei  (hi haurà examen pràctic)
10% ud Bàdminton (no hi haurà examen pràctic. A més partits jugats i més punts millor nota)
10% ud Atletisme (hi haurà examen pràctic)
20% ud Balls de saló (hi haurà examen pràctic)

Part teòrica (30%)

Hi haurà qüestionaris i enigmes

Actituds (20%)

 

Recordeu:

  • La importància del treball a classe.
  • Seguir les rúbriques (graelles) per saber com aneu dintre del contingut
  • Tema faltes, faltes justificades, lesionats o lesionats crònics, lesionats justificats, falta de material
    • Tot això treu nota. Si no feu classe heu de fer la fitxa obligatòriament. Si no veniu a classe i està justificat (+ 4 vegades) haureu de fer un treball obligatori, sinó suspesos.
    • Si no vinc a classe heu de portar el justificant per a que JO justifiqui la falta
    • Si hi ha una part que NO arriba al 3,5 (Pràctica, teòrica o actitut) esteu suspesos, no fa mitja. A partir del 3,5 comença a fer mitja.

Deixa un comentari