Normativa classes

Les persones que tenen 5 faltes de material tenen suspesa l’assignatura.

Totes les faltes s’han de justificar (metge, pares) primer al professor i, posteriorment, al tutor.

Totes les persones que NO fan classe  (falta d’equip, lesió, malaltia..) han de fer obligatòriament la fitxa de la sessió (que està dintre del bloc, si busqueu l’etiqueta fitxa) i presentar-la al final de la sessió al professor. Així veurà el professor si heu estat atents. Important bona presentació sinó serà un 0 d’autoavaluació.

Les persones que tinguin una lesió crònica hauran de fer un treball que els proposi el professor relacionat amb els continguts del trimestre. A més a més, hauran de presentar TOTES les sessions amb bona presentació i lliurar-les junt amb el treball el dia establert.

Les persones que tenen 5 o més faltes, ja estiguin justificades o no, hauran de fer obligatòriament un treball per recuperar i posar nota a les absències de la part pràctica.

Les persones que NO fan classe NO entren als vestuaris. Durant la sessió poden ajudar al professor si així ho demanés, i ajuden al final de la sessió a recollir el material utilitzat.

Deixa un comentari