2n Optativa

Aquí aniré posant els jocs que hem fet fins ara

Us recordo el que hem comentat abans a la primera classe.

 • La part pràctica serà el que anirem fent (jocs)
 • La part teòrica serà fer un dossier a mà de TOTS els jocs que hem fet a classe
 • La part d’actitud serà la nota que us posareu al final de la sessió (la mitja de totes)

Criteris avaluació:

Rúbrica per a que sapigueu com us avaluaré a l’hora de fer el dossier de jocs

Mal

Regular

Molt Bé

Presentació (portada+ graella comentaris profe)

0

0,5

0,75

1

Sense portada Es deixa alguna de les 2 coses i informació de la portada Es deixa o la portada o la graella No es deixa res, ni cap element de la portada

Jocs sencers demanats

0

0,75

1,5

2

Posa molt pocs jocs Es deixa entre 4 – 6 jocs Es deixa entre 1- 3 jocs No es deixa cap

Estructura dels jocs (cada part el seu titol i el text)

0

0,75

1,5

2

No en posa encara que faci esment o comenti Posa alguna part de l’estructura demanada Es deixa una sovint No es deixa cap part de l’estructura demanada

Contingut 

1

2

3

4

Curt Curt però bona explicació Està bé Molt bona la explicació

Pulidesa – forma – faltes

0

0,5

0,75

1

Molt brut o escrit a 2 cares del full Regular. No es veu la diferencia de cada joc perque no canvia color pels titols Bé, pulit Molt bé

 Recordeu que heu en la explicació dels jocs ha de tenir sempre la mateixa estructura. BONA PRESENTACIÓ AMB PORTADA (i recordeu del que ha de portar la portada i que és obligatori en el centre)

Ara faré un exemple

 1. TÍTOL DEL JOC: Joc del pilla pilla
 2. DESCRIPCIÓ DEL JOC: És un joc de persecució on un la para i els altres han d’evitar que els toquin. Quan el que para toca a algú aquest últim la para.
 3. QUI GUANYA: No hi ha guanyadors. A no ser que es posi un temps i qui no hagi sigut tocat guanya
 4. NORMES: Quan pares i toques a algú, la persona tocada no pot tornar a tocar a la persona que t’ha tocat
 5. VARIANTS: és una modificació d’algun element de les regles del joc.

   • Parar per parelles
 6. REPRESENTACIÓ GRÀFICA

JOCS FETS FINS ARA

3 Febrer

 1. Jocs de persecució, pilla pilla (uns quants amb variants com amb parelles)
 2. Aranya
 3. Cadena
   • partida

5 febrer

 1. La cedena
 2. Stop (variant per parelles)
 3. Talla-fils
 4. Les gallines, les guineus i les serps (joc que anàvem amb petos per grups)

 * Els jocs que repetim en alguna classe (que els podem repetir per escalfar) no els hem de tornar a repetir o escriure un altre cop en el dossier – treball. Recordeu que haureu de lliurar un treball – dossier de TOTS els jocs realitzats.

10 febrer

 1. La pilota caçadora
 2. Tocar al que còrre

12 Febrer

 1. Toca al que còrre ( per a que veiessiu com es juga, ja que dia anterior no es va veure bé). Hi haurà una variant properament
 2. Matar bolets o matar conills
 3. Cercle matador

17 Febrer

 1. Mocador (amb variants)
 2. bulders i buldozers (amb cons)

19 Febrer

 1. Les 4 cantonades
 2. Relleus
 3. Les 10 passades (amb variants)

24 Febrer

 1. La gallina i els pollets
 2. Robar pedres
 3. Copball

Deixa un comentari