A partir de demà – dimecres 8 gener 2014

Comencem unitats didàctiques (ud) noves. A dins farem bàdminton (competició – Explicaré la puntuació i començarem) i a fora combinarem entre futbol i hoquei.

Demà amb els grups que estan fora, la majoria, farem (o millor dit faran) futbol. Els companys que juguen a futbol faran la classe.

La classe tractarà sobre l’habilitat de la passada. Es a dir, que els vostres companys hauran de proposar (2-3) exercicis per treballar aquesta habilitat. Hauran d’explicar els exercicis i corregir als companys.

Punts a tenir en compte per la realització de la sessió:

  • No tenim material per a tothom (pilotes), com a molt 3 o 4 pilotes
  • Cal tenir en compte que el nivell de classe és heterogèni (és molt diferent entre companys – nois – noies), per la qual cosa adapteu o prepareu exercicis amb variants per a que puguin realitzar-los. També haureu de corregir als companys.
  • Els exercicis han de ser dinàmics on participin molta gent o la majoria. Poden ser exercicis o jocs. Heu de tenir en compte que si feu exercicis més analítics on hi ha fileres heu de pensar en les rotacions (cap a on vaig després?).
  • Haureu de agafar material i recollir-lo.
  • Obtindreu 1 punt més en aquesta unitat didàctica (ud) de futbol – hoquei a la part pràctica.

La setmana que vé aniré a esquiar. No hi seré del 15 – 17. Deixaré feina per fer i que s’haurà de lliurar el mateix dia. Qui NO vingui a classe l’haurà de lliurar igual i comptarà com a nota.

 

Deixa un comentari