Teòrica proper dia que ens toca fora

 

El proper dia de pràctica a fora tindreu teòrica, PORTEU EL LLIBRE DE TEXT. En cas que tingueu teòrica NO porteu roba d’esport o per fer classe

3r B: dimarts 29 octubre

3r C dimecres 30 octubre

3r D dimecres 30 octubre

 

Enigmes: A partir de la setmana que vé començaré a posar enigmes (preguntes curtes amb resposta curta). Aquestes tenen un 0,10 pts més a la nota teòrica si es fa correcte. Màxim es pot obtenir 1 punt

Qüestionaris: A partir de la setmana que vé començaré a posar els qüestionaris, seran 2 pels 2 temes explicats Tema 1 – Cos humà i tema 4 Condició física. Els podreu fer amb apunts i tenen data de caducitat. Pot entrar qualsevol cosa que hagi explicat a la part pràctica o teòrica. Si no els feu estareu suspesos del trimestre. Recordeu que m’heu de fer l’sportfoli també.

Deixa un comentari