La WIKIXER a l’Aula Hospitalària.

La Unitat Escolar hospitalària de l’Hospital del Mar de Barcelona, ha col·laborat amb la participació dels seus alumnes hospitalitzats en un projecte impulsat des del CEIP Drassanes del Raval i que aplega les escoles i altres institucions del barriL’objectiu és crear una enciclopèdia (una wiki) feta entre l’alumnat, des de l’escola bressol fins a secundària.

 
És una activitat que ha tingut molt èxit entre els alumnes de l’Aula Escolar de l’Hospital del Mar 

 El treball és motivador pels alumnes: crea grups heterogenis on tots es beneficien dels coneixements dels altres.

 Els passos que condueixen a cercar un tema, demanar-se què en saben i esbrinar tot el que puguin, estimula la curiositat.
.
 L’organització de la informació i el nivell del llenguatge són els emprats en el procés d’aprenentatge.

 Aprenen a cercar fotografies i vídeos i a inserir-los en la seva descripció.

 Utilitzen les eines pròpies de la xarxa per fer enllaços (relacions de pertanyença i d’inclusió).

 La tecnologia informàtica potencia l’aprenentatge entre “iguals”.

 Gaudeixen exposant el seu propi dibuix i la signatura. Es valora la contribució individual i en socialitzar-la, rep les contribucions del grup.

 Cada membre assumeix íntegrament la responsabilitat de la tasca que realitza i estimula les habilitats grupals.

 Al final, reflexionen envers què era el que sabien del tema i què és el que han après. El procés d’aprenentatge ha estat enriquidor i significatiu. Veuen un reconeixement immediat de la tasca realitzada. La instantaneïtat i la interactivitat el fan força atractiu.

Es veuen representats com a individus i formant part d’un gran grup.

Ha resultat un aprenentatge actiu, transversal (a partir d’una definició s’han de referir a altres temes i construir esquemes de relacions) i col·laboratiu (des de diferents grups classe s’ha creat un cos de coneixements.

A partir d’ara s’obrirà a tot Catalunya amb la nova Eduwiki: