6 de MARÇ Dia Europeu de la Logopèdia

Els   quatre  primers  anys  de  la  vida  del nen  són fonamentals  per a l’adquidsició  del  llenguatge  i, ja  des  del mateix  moment  del naixement,  el  nen  és  capaç  de  comunicar-se:  pel  contacte  visual,  el  somriure,  el  llenguatge  corporal  i  el  plor.
Des  dels  12  primers  mesos  a la  vida  del nen,  quan  emet  sons  i balboteigs per  autoestimular-se, l’evolució  és  constant,  i  passa  de  la  capacitat  a  respondre  preguntes  als  dos anys,  a la  possibilitat  de ser  comprés en la parla per persones  que  no són  estrictament  els  familiars  de  l’infant.

El  Dia  Europeu de  la  Logopèdia  fou acordat pel comité  d’associacions  de  logopedes  dels països de  la  UE,  amb  la  finalitat  d’impulsar  i donar  a  conèixer la  importància  de  la  prevenció  i  dels  tractament dels  problemes  de la parla  i  de la  comunicació