El nombre Pi

Aquests dies  s’ha calculat  el nombre Π  amb 5 bilions  de  decimals.

Per  saber-ne  més sobre la notícía mireu l’entrada: “Hablando  de Pi” al bloc: Historias de Paula.

Del blog la Ciencia con Humor

Del blog la Ciencia con Humor


Publicat per Alejandro Tropea

Respecte al càlcul d’Arquímedes (c. 287 a. C. – c.212 a. C.), aquest va calcular Pi establint el seu valor entre 3 10/71 i 3 1/7. Quan va utilitzar: 211875/67441 obtení el resultat que utilitzem actualment per càlculs manuals:3’1416.