Festes jueves: PURIM 14 d’Adar II de 5772

Purim 

Una Festa el significat ha perdurat al llarg dels segles

Per: Moshé Korin

Purim ha estat, des de sempre, una festa popular entranyable per a tots els jueus. Encara aquells indiferents a les festivitats tradicionals,reben la de Purim amb beneplàcit i li dediquen àpats, festes irepresentacions dramàtiques.
Potser això es donava al fet de ser Purim una festa referida al’existència mateixa del poble jueu. Ella ens recorda de quina manera els jueus van aconseguir evitar una catàstrofe i mantenir-se units en moments de greu perill.

En aquestes circumstàncies, el poble sencer va unir esforços, va apartar la desgràcia i es va sobreposar a l’enemic que pretenia “lehashmid, laharog ul-Abed” (“exterminar, treure la vida i portar a la perdició”).
El caràcter popular de la festa de Purim, més accentuat que el de totes les altres festivitats, és perquè no reflecteix l’ahir, el passat,sinó que simbolitza el present i resulta sempre actual. Totes les altres festivitats ens retrotreuen al passat, a temps irrepetibles. El que passa amb Purim és que, si bé aparentment evoca vells temps,de sobte ens dóna la sensació d’estar vivint-los avui mateix.
I una cosa més: cada festivitat explica la seva història, que éssempre antiga i que va passar un sol cop. Així, només un cop van sortir els jueus del país que els esclavitzava cap a la llibertat del desert, una vegada sola succeir que un grapat de valents, elsHasmoneos i els seus partidaris, es van aixecar contra la tirania d’un imperi gegantí, va sacsejar el jou que els doblegava i va fundar un regne jueu independent a la Terra d’Israel. En canvi Purim ens relata una vella història sempre actual, una història que no cessa, Mésd’una vegada va semblar que els fets de Purim havien arribat a pertànyer enterament al passat, que no tornarien a passar, i de sobte es desfermava una violenta tempesta, i aquests fets es repetien davant dels nostres ulls atònits.

A part de la lectura que es fa del llibre d’Ester en la sinagoga ( matí i tarda) ha esdevingut molt popular l’intercanvi de regals entre veïns i amics.

Des que comença Adar, augmenta l’alegria 

El mes d’Adar és el dotzè mes començant de Nissan, i el sisè des Tishrei sempre tindrà 30 dies, el seu signe és Dagim (peixos),perquè en aquest mes es multipliquen els peixos en els rius i mars,sent aquest el símbol de la benedicció i bonaventura.