A Biologia i Geologia hem iniciat un projecte d’investigació sobre un insecte. En el nostre grup hem escollit treballar amb els grills.

Aquest projecte l’estem portant a terme a hores de pràctiques i a hores de grup sencer.

El primer dia de pràctiques vam netejar el terrari i vam realitzar un recompte dels insectes, vam canviar l’aigua, i els vam posar més menjar.

Aquestes tasques de manteniment les realitzem periòdicament, quan anem al laboratori. També hem decidit separar les larves dels adults, doncs els grills poden ser caníbals, i més tard vam decidir separar també els mascles de les femelles per tal de portar a terme la nostra investigació.

Hem estat estudiant els grills tant a partir de diverses fonts d’informació com directament a partir de l’observació i realitzant dibuixos dels grills morts amb la lupa binocular i altres dibuixos fets a ull.

Hem dibuixat amb especial atenció les ales dels mascles, que són amb les que realitzen el soroll característic dels grills, anomenat estridulació. Ens hem servit de la lupa binocular per fer els dibuixos de detall. També hem dibuixat els oví ductes de les femelles, una mena de punxa llarga que els serveix per a introduir els ous a l’interior de la terra.

Un dia de pràctiques a un de nosaltres se’ns va caure un grill i vam cridar perquè no el trobavem. Va saltar i ens vam espantar una mica. Finalment el vam poder agafar i el vam reintroduir al terrari. Es tractava d’una femella.

La veritat és que els grills ens fan una mica de fàstic, i fan una olor una mica desagradable. Sobretot ens espanta que saltin i no els poguem controlar com voldríem. Tot i així, a poc a poc anem agafant-los més confiança…

El nostre grup ha plantejat la següent hipòtesi de recerca: “els grills fan l’estridulació amb les ales anteriors.” La informació que hem recollit d’internet i de llibres ens diu que la hipòtesi és certa, però volem fer la comprovació amb dades objectives recollides per nosaltres mateixos.

D’ara endavant ens fixarem en com fan l’estridulació, mirarem si tant els mascles com les femelles estridulen i els graverem. Aviat publicarem el nostre primer article científic.

Aquest article ha estat elaborat per la Paula, el David, l’Iker, l’Alexis, el Sergi i la Naiara.