Criteris d’avaluació dels vídeos

1.- Qualitat i complexitat tècnica (0-2 punts)

 • So
 • Imatge
 • Factura
 • Muntatge

2.- Guió (0- 2,5 punts)

 • Centrat en el tema
 • Precisió i claredat de la reflexió proposada
 • Existència d’una tesi sobre el tema

3.- Riquesa conceptual (0-3 punts)

 • Fa servir conceptes i idees variats i ben relacionats entre sí
 • Evita caure en tòpics conceptuals i visuals
 • Capacitat de provocar reflexió sobre el tema

4.- Originalitat i creativitat (o-2,5 punts)

 • Vinculat a l’experiència dels autors
 • Capacitat de construir un discurs original amb recursos audiovisuals