Criteris d’avaluació de còmic filosòfic

Els membres del jurat puntuaran els còmics tenint en compte els següents aspectes:

1) Qualitat i complexitat en la composició: 2 punts

 • Destresa en el maneig dels elements plàstics elementals com línies, color, plans, etc.
 • Capacitat d’establir relacions funcionals entre el contrast, equilibri, composició, etc.
 • Justificació del disseny plantejat
 • Demostra destreses específiques relacionades amb la llegibilitat, la pulcritud, l’adaptació al format i els requisits tècnics

2) Guió: 2,5 punts

 • Centrat en el tema
 • Precisió i claredat de la reflexió proposada
 • Existència d’una tesi sobre el tema
 • Habilitat perquè el producte compleixi amb una funció específica prèviament planificada

3) Habilitat comunicativa: 3 punts

 • Habilitat per transmetre emocions a través de l’experiència artística
 • Les sensacions i idees estan degudament plasmades a través dels elements plàstics
 • Evita caure en tòpics conceptuals i visuals
 • Capacitat de provocar reflexió sobre el tema

4) Originalitat i creativitat: 2,5 punts

 • En conjunt destaca per alguna característica (dibuixos, plans, imatges, colors, tipografia, composició, qualitat del guió, etc.)
 • Destaca per  la seva originalitat, tant estilística com argumental