Criteris d’avaluació de la defensa oral

Durada: 5-7 minuts.

Es tracta d’una exposició oral resumint la dissertació o el dilema moral i responent preguntes del Tribunal.

La defensa oral de fotografia i vídeo consistirà en argumentar com aborda el tema, quin és l’enfocament donat i la tesi que exposa.

1. Claredat i precisió expressiva (3 punts)

1.1 Presenta idees clares.
1.2 S’explica amb correcció a nivell semàntic i gramatical.
1.3 Mostra riquesa de vocabulari.

2. Argumentació (5 punts)

2.1 Exposa una tesi o tesis definida/es.
2.2 Raona amb ordre i coherència, no perd el fil, no es contradiu.
2.3 Presenta bons exemples.
2.4 Mostra una bona diversitat i profunditat d’arguments.
2.5 Respon adequadament les preguntes del tribunal.

3. Aspectes extralingüístics (2 punts)

3.1 Mostra una pronúncia clara i un volum de veu adequat.
3.2 Mostra naturalitat, seguretat i fluïdesa en el discurs, no titubeja, no s’encalla.
3.2 Manté el contacte visual amb els oients.

En el cas d’alumnes que tinguin alguna particularitat que no els permeti l’expressió fluida, sense titubejar ni encallar-se, aquest aspecte de la valoració no serà considerat pel Jurat.