Per a la defensa oral

La defensa oral es prepara amb activitats que no són diferents de les proposades per a treballar la dissertació sempre que posem l’accent en què l’argumentació de les pròpies idees s’ha de fer pública, ja sigui en el marc del treball en grup per a la preparació dels debats en equip, o quan es desenvolupa el debat a l’aula.

La pràctica del diàleg és una excel·lent manera de treballar la defensa oral, ja que afavoreix l’escolta activa, el respecte i comprensió de les idees alienes, l’aclariment conceptural i la detecció d’errades en l’argumentació, contribuint a desenvolupar el rigor argumentatiu.

La defensa oral es pot preparar individualment i ser objecte de valoració per part del conjunt de la classe. És pot plantejar com una pràctica de la co-avaluació aplicant els criteris d’avaluació i fent així de l’aprenentatge una activitat reflexiva compartida.