Bases de dilema moral

 • Aquesta modalitat està adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de 3 participants.
 • Aquesta modalitat es desenvoluparà de manera presencial a les diferents seus de l’OFC
 • La prova consistirà en la resolució d’un dilema, que es presentarà aquell mateix dia, al voltant d’alguna qüestió relacionada amb el tema de l’Olimpíada.
 • Caldrà elaborar una anàlisi del dilema i una argumentació moral defensant el seu posicionament personal, responent una única qüestió: i tu, què faries?, en la qual identificaran les possibles opcions d’acció, analitzaran els valors involucrats en cadascuna d’aquestes i, finalment, argumentaran la seva decisió.
 • L’alumnat participant disposarà d’una hora i mitja com a màxim per a la realització de la prova.
 • L’alumnat s’identificarà amb el seu número de DNI/NIF o NIE que farà constar a totes les planes del dilema. Cal tenir molt present que no podrà figurar cap altra identificació, ni de l’alumna/e, ni de l’Institut de procedència.
 • El dilema s’escriurà amb ordinador -que haurà d’aportar l’alumnat– i es lliurarà en arxiu adjunt a: Dilemes.filo.ofc@gmail.com
 • En aquest email caldrà d’indicar:
  • Institut de procedència del dilema.
  • Nom de professor/a inscrit.
  • Nom i DNI/NIE de l’alumnat participant.
 • El format de l’arxiu haurà de ser un PDF amb la següent estructura de nom: XXXXXXX_dilema_24.pdf, on “XXXX” correspon al número del DNI o NIE del participant.
 • L’alumnat que passi a la següent fase, haurà de fer una defensa oral pública davant d’un tribunal.
 • Els criteris de correcció, tant de la part escrita com de la defensa oral es troben en l’apartat corresponent d’aquest bloc. És aconsellable, per tant, haver treballat prèviament a l’aula tant els dilemes morals com la defensa oral.