Bases de VIdees (vídeo filosòfic)

 • Aquesta modalitat està oberta a la participació d’alumnes de 4t d’ESO i batxillerat de tots els centres educatius de Catalunya.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de 3 vídeos, sigui individual o en grup.
 • El vídeo es pot realitzar individualment o en grup. En el cas que el vídeo s’hagi realitzat en grup, s’inscriurà a un únic alumne representant del grup i serà aquest únic alumne qui farà la defensa oral pública en el cas que el vídeo hagi quedat finalista.
 • En el cas de guanyar i representar a Catalunya a la final espanyola, només podrà assistir-hi un membre del grup.
 • El tema del vídeo serà el mateix que el de la resta de les modalitats i es trobarà formulat a la Convocatòria.
 • El vídeo desenvoluparà idees filosòfiques i tindrà, per tant, caràcter conceptual i reflexiu. Els gèneres narratius podran ser diversos: documental, fals documental, ficció, animació, experimental, etc.
 • Cal evitar caure en la narrativitat, l’explicació o la descripció. Per aquesta raó la durada del vídeo no serà inferior a un minut ni superior a quatre.
 • Preferentment es valoraran les imatges de creació pròpia, tot i que no estan excloses les imatges o seqüències que no siguin originals, sempre que formin part d’una creació pròpia tant en un sentit conceptual com visual.
 • Estan permeses totes les tècniques de muntatge i de processament de la imatge que els autors vulguin utilitzar per a l’expressió conceptual de la idea.
 • El vídeo portarà un títol i cap informació més. El nom dels autors i del centre no se sabrà fins que no es publiquin el nom dels finalistes.
 • No s’acceptarà cap vídeo premiat en qualsevol altre certamen.
 • En el cas de que al vídeo apareguin persones reals i reconeixibles, caldrà aportar una carta signada en la qual autoritzin l’ús de la seva imatge. En el cas de menors d’edat, la carta la signaran els tutors legals.
 • Tots els vídeos seran publicats al blog i a les xarxes socials en el marc de la Mostra de VIdees.
 • Tots els vídeos es presentaran sota la Llicència Creative Commons.
 • Els vídeos es podran presentar en català o en castellà.
 • Per tal de garantir el total anonimat dels autors dels vídeos:
 1. Es pujarà el vídeo a Youtube amb el nom del títol. Cal evitar que el canal o qualsevol altre aspecte reveli el nom dels autors o del centre.
 2. S’enviarà l’enllaç del vídeo amb pseudònim a olimpiadavideos@gmail.com. Al missatge caldrà fer constar: a) dades dels participants/autors del vídeo (nom i cognoms, DNI, centre educatiu, curs, professor/a, localitat); b) el títol del vídeo; c) si s’escau, arxiu amb les autoritzacions d’ús d’imatge.
 3. A la defensa oral els finalistes de vídeo hauran d’explicar les tècniques utilitzades i la intenció expressiva de les mateixes, mostrant la seva autoria. La defensa oral no podrà superar els tres minuts.