Criteris d’avaluació de fotografia filosòfica

S’aplicaran els següents criteris d’avaluació per a la selecció de les fotografies que passaran a la final de defensa oral:

  • qualitat tècnica i estètica de la fotografia,
  • riquesa simbòlica i iconogràfica de la imatge,
  • adequació i relació amb el tema general plantejat en cada edició,
  • caràcter pertinent de la pregunta en relació amb la fotografia,
  • originalitat i profunditat de la proposta i de l’enfocament,
  • capacitat de la composició per provocar sensacions, emocions i suggerir reflexions filosòfiques.

El Jurat de la defensa oral atorgarà una puntuació total als finalistes que comptarà amb un 70% dels criteris anteriors i un 30% dels criteris de la defensa oral. Els tres participants amb la puntuació més alta, seran els guanyadors i els seleccionats per a participar a l’OFE.