El debat

Tot i que el debat a l’aula no és una activitat exclusivament filosòfica, pot ser proposada com una eina per a treballar l’argumentació i que és d’utilitat tant per a l’elaboració de dissertacions, com per a la defensa oral.

A l’àmbit de les Universitats integrades en la Xarxa Lluís Vives es celebra fa anys la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat . No és un certàmen filosòfic, tot i que sovint els temes són susceptibles de ser treballats des de la filosofia.

Atès que una de les finalitats del debat és el triomf intel·lectual sobre l’interlocutor o interlocutora i això suposa una visió esbiaixada de la discussió, se n’ha qüestionat a vegades la seva utilització a l’aula de filosofia.

La controvèrsia, però, pot tenir una finalitat constructiva quan l’objectiu és resoldre problemes, com exposa David W. Johnson a la seva obra La controversia constructiva

En aquesta línia us volem proposar alguns recursos específics per a treballar el debat a l’aula de filosofia amb l’objectiu de treballar cooperativament l’argumentació rigorosa i la defensa oral de les pròpies idees.

  1. La web del Proyecto Gorgias, que ja us hem presentat en un altre apartat: Aprender a debatir.
  2. El material didàctic de la Fundació Actívate aporta en format de vídeo explicacions introductòries clares i breus que ens permeten preparar pas a pas la pràctica del debat.
  3. Per als centres de la ciutat de Barcelona, existeix la possibilitat de participar amb l’alumnat de batxillerat i 4t d’ESO en els tallers del projecte Debat i aprèn. No feu cas de les dates de l’enllaç disponible a la web, perquè s’ofereix cada curs des de fa uns quants.