Publicacions

En aquesta pàgina penjarem els enllaços a les publicacions en format digital de les dissertacions dels participants. De moment, només tenim les dels participants a la fase final espanyola i les d’alguna comunitat autònoma. Ens poden servir per a treballar a l’aula.