Bases de dissertació

  • En la modalitat de dissertació, es proposarà als alumnes un tema formulat en forma de pregunta. Es tractarà de que elaborin una reflexió personal argumentada sobre el tema a partir de la pregunta proposada seguint les pautes de la dissertació que es troben a aquest mateix blog.
  • El tema estàra relacionat amb el programa de Filosofia de 1r de batxillerat.
  • Els alumnes participants disposaran d’una hora i mitja com a màxim per a la realització de la dissertació i s’escriurà a mà. La participació es farà amb el número de DNI/NIF o NIE.
  • Del tema o pregunta general de cada edició i d’altres preguntes orientades a desenvolupar el tema s’informarà a aquest bloc.
  • La pregunta de la dissertació objecte de l’exercici final no serà cap de les publicades, tot i tenir relació, i es donarà a conèixer el mateix dia de realització de la dissertació escrita.
  • El procediment de selecció en la primera fase haurà de tenir en compte que l’alumnat participant haurà de realitzar una dissertació i que si passa a la segona fase i final, haurà de fer una defensa oral pública davant d’un tribunal.
  • Els criteris de la defensa oral es troben en l’apartat corresponent d’aquest bloc. És aconsellable, per tant, haver treballat prèviament a l’aula tant la dissertació com la defensa oral.