La biblioteca escolar i el desenvolupament de la competència informacional

La conferència de Glòria Durban a la Trobada de Biblioteques Escolars de Tortosa ens va donar pistes del camí a seguir a l’escola per a:

Articular la competència informacional


Primer-Cal tenir present els tres condicionants bàsics:

.la informació; dins un entorn real-presencial i un entorn virtual-no presencial

.la lectura; funcionalitat de la lectura i foment dels hàbits lectors. Desenvolupament de la competència lectora i del pensament reflexiu, bàsic per aprendre a aprendre.

.l’aprenentatge; un procés formatiu que desenvolupa la competència informacional entrellaçada amb els continguts curriculars.

SegonEl concepte de biblioteca híbrida:

La biblioteca junt amb les TIC són les eines per al desenvolupament de les competències bàsiques.

La biblioteca escolar com a centre de recursos, com a centre d’aprenentatge que incorporant les TIC, és útil al centre educatiu, s’integra a la pràctica educativa i dona suport al currículum.

La biblioteca com a entorn:

-amb diversitat i complementarietat de recursos

-facilitador de l’aprenentatge de l’alumne

-que lidera en el centre un programa d’activitats                                      d’aprenentatge centrat en l´ús de la informació.

Tercer-Acordant estratègies metodològiques al centre:

-Aplicació d’un model específic acordat per a totes les àrees

-Seqüenciar les intervencions didàctiques en els diferents nivells educatius

Trobareu més informació i recursos al seu web:

www.bibliotecaescolar.info

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *