Monthly Archives: agost 2010

Aprendre Català on line

Teniu un veí, amic, conegut o familiar estranger interessat en aprendre català? Avui recomanem el següent mètode online: parla.CAT. Desenvolupat per la Generalitat de Catalunya i per l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb el Consorci Per la Normalització Lingüística. Té dues modalitats: una gratuita i una de pagament amb tutor.

Ho hem  provat. Bons  resultats.

Parla.CAT


www.parla.cat

Eina de detecció de nivell i certificació de llengües, dissenyada i desenvolupada per la UAB

El nombre Pi

Aquests dies  s’ha calculat  el nombre Π  amb 5 bilions  de  decimals.

Per  saber-ne  més sobre la notícía mireu l’entrada: “Hablando  de Pi” al bloc: Historias de Paula.

Del blog la Ciencia con Humor

Del blog la Ciencia con Humor


Publicat per Alejandro Tropea

Respecte al càlcul d’Arquímedes (c. 287 a. C. – c.212 a. C.), aquest va calcular Pi establint el seu valor entre 3 10/71 i 3 1/7. Quan va utilitzar: 211875/67441 obtení el resultat que utilitzem actualment per càlculs manuals:3’1416.

La Neuropsicologia infantil s’està començant a implantar a Espanya

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La  catedràtica  Carme junqué, que participa en el  cicle de  ponències “Actualització  dels  trastorns  del  desenvolupament infantil. Una aproximació psicobiològica”. Dintre  dels  cursos d’estiu que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparteix a  Baeza, ha assegurat que la neuropsicologia  infantil està  “començant  a implantar-se a Espanya”.

Aquesta  disciplina,  que s’encarrega d’analitzar  la base  neurològica  de la  conducta  i  dels  trastorns  mentals, té  encara escasa presència als plans  universitaris. “Es  pot trobar  com  a assignatura  optativa a les  facultats  de  Psicologia. A  Medicina ni tan sols  es  cursa, afirma  Junqué.

A  Espanya  la neuropsicologia  va  começar  a tractar-se en l’aplicació  als trastorns  de l’edat  adulta, “però ha  costat  molt  d’esforç  que a quests  estudis  s’apliquin  a  l’anàlisi  de les  disfuncions en la  lectura, l’escriptura  i  el càlcul, ja  que  no  són  conseqüència  de  lesions  cerebrals”, sosté  la investigadora  en una  entrevista  a  Europa Press.

nen-llegint-amb-problemes

Junqué  defensa  la  seva  especialitat, encara no  regoneguda  al  país, sobretot  perquè “haria d’ésser  obligatòria en el  diagnòstic  i tractament  d’infants  amb  trastorns  del  desenvolupament, perquè  molts  d’ells  poden tenir disfuncions  cerebrals, no necessàriament  lesions, però  si un  defecte  de  maduració, o també  podem  trobar-nos  que les  condicions  ambientals hagin  configurat  un  cervell poc  eficient”.

“La neuropsicologia  permet  una reestructura ció  del  cervell, un canvi  en la manera  de processar la informació”, ha  explicat Junqué que coordina  un  grup d’investigació en Neuropsicologia financiat  per la Generalitat de Catalunya des  de  1995, i ha  rebut  d’aquesta  institució la  distinció com a  investigadora sènior.

D’altra  banda, l’experta  es  lamenta de  la “baralla  de  competències”  que, creu,  existeix actualment  entre  els neuropsicòlegs  i  els  psicòlegs  clínics.

“Una  persona  pot  haver  cursat  la  carrera  de  psicologia clínica  i  no tenir  cap  formació en neuropsicologia perquè  a  l’hospital on  s’ha  format no  hagi anàlisi d’aquest  tipus. En  aquest  cas  estaria exercent  un a persona sense  coneixements  i  sense  pràctiques, encara  que t ingui un  títol superior”, fa  constar  la ponent.

ALS  CENTRES  EDUCATIUSmestrra-i-nena-llegint

En un  horitzó  “molt  llunyà” es  vislumbra la col·laboració  dels neuropsicòlegs  als  centres educatius. “Probablement  es  faci realitat  com  ajud  en patologies  molt  puntuals  com  pot  ser la  dislèxia”

Avui dia, la  seva especialitat troba  la  màxima  expansió  als  serveis  de  pediatria, sobretot  en el tractament  de nadons  prematurs,  ja que troben “una major  conscienciació  dels pares”.

La  investigadora ha parlat  a  Baeza sobre les  alteracions  cerebrals  i  cognitives  associades a  la prematuritat. Pel  mateix  fet  que un nadó  sigui  prematur, ha  explicat la  Carme Junqué, “ja  corre  un  risc  de patir trastorns del  desenvolupament infantil i  lesions  cerebrals”.

bebes-prematuros1

“Al voltant  d’un  30% dels prematurs  pateixen lesions. Això  s’ha  descobert  ,  utilitzant tècniques de neuroimatge sofisticades,  cervells menys  desnvolupats que els  de la  resta  dels  nou  nascuts,  encara  que  no hagueren  tingut  hemorràgies”, ha  afegit. No obstant, afegeix  Carme  Junqué, “aquestes lesions es  poden  compensar,  reorganitzant  el  cervell. Els nens poden  progressar  i  situar-se en nivells  normals  de  desenvolupament  a  la  seva  vida  adulta”.

Finalitat d’aquest bloc

Aquest  bloc  està  adreçat  a  tot  el  que el  vulgui  llegir.

Es va  redactant  des  de l’Aula  Escolar  de l’Hospital  del Mar.

Aquí tenim alumnes  de  diferents  països   i  de  moltes  edats (des  de  3  fins  a  16 o 18 anys).

Recollim  temes  d’actualitat, des  de  molts  àmbits:  Ciències (en  totes  les  vessants) però  també  articles que tenen a veure amb  aspectes  Socials  i Econòmics, així  com  a culturals  des  de  totes les perspectives  (musica, literatura, política, costums…) i  tot  el  que  pugui  interessar, o  el  que  faci  despertar  l’esperit  crític  als  nois  i  noies que  hi  intervenen , i/o  que  en  llegir-los  els  incitin a manifestar la seva opinió envers la societat que viuen.

Donar peu a que opinin i  es manifesten activament pel que passa  al món, on ells seran  i són  els protagonistes.

No  es pretén un  bloc  monotemàtic,  sinò  imperfecte i hetereogeni  amb la pretensió  d’arribar a  qualsevol aspecte de la  vida que envolta  aquests infants  i  joves.

“Viure a Espanya és barat”???

El  nivell  de vida  d’Espanya s’equipara  al  d’Europa, però no així  els  salaris.

La remuneració mitjana  dels  assalariats  espanyols al 2009 fou fins  un  43’3% inferior  en  comparació  amb  d’altres  països  europeus , com  per  exemple  Irlanda.

Segons  les  dades  del  ministeri  d’Indústria,  la  remuneració  mitjana  per  assalarita  espanyol va  arribar als  30.948 €, un  15’1% menys que la mitjana  de l’eurozona (35.645 euros anuals).

Per  països, els  treballadors alemanys cobraren  un  10’2%, els  francesos un  39’7% addicional, i els  irlandesos un 49’3% per  sobre  dels espanyols.

 Article  vist  a:

cotizalia

Comentari: fora  interessant veure  quins sectors  econòmics tenen  més  diferència. I  també el desnivell entre els ingressos , per  professió,  dels  sous més  alts  i  més  baixos.