Activitat d’Alimentació

Hola,

En aquest article hem fet una porgramacíó el més acurat possible d’una compra setmanal i amb la seva corresponent graella del menú que cadascú menja.

-Activitat piràmide saludable: https://docs.google.com/document/d/1MYnaEEKL9jeo9JgMYFl0-9YGW8DUTPlbpsHqdnkx9NU/edit

-Activitat menú setmanal:

https://docs.google.com/document/d/1XYZBKo0-vWCXL_K2y-6wK5AXXEQyCDb2UPEGaxGSJTg/edit.

 

SOM-HI !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes quan la mestra coloca les cadires en rotllana ja saben que van a parlar de formigues però per poder fer-ho cada sessió la mestra recorda les normes: respectar el torn de paraula, escoltar els companys/es…

Com a grup impulsor creiem que el que ens falta és més comunicació entre nosaltres a l’hora d’establir quins són els objectius dels projectes i com desenvolupar-los i sobretot concretar què es vol avaluar: no confondre treballar molts aspectes a voler-los avaluar tots per tant identificar els que són realment TRANSFERIBLES, COMPRENSIBLES PELS ALUMNES I AVALUABLES D’UNA MANERA OBJECTIVA. Ha estat molt enriquidor poder fer-ho amb aquest projecte de P3.

Implementació

Des de l’activitat d’avaluació inicial, es detecta quina grau de coneixement tenen de les comarques, el patrimoni cultural, la geografia i la climatologia de Catalunya.

Mitjançant un treball en grup d’elaboració de preguntes, els alumnes poden relacionar els seus coneixements previs amb la nova informació.

Els alumnes obtenen la informació a través de les experiències familiars, les diferents vies de comunicació, consultant llibres de text i la pàgina web creada pels mestres de l’escola.

Al final del procés, els alumnes comparteixen els resultats i arriben a conclusions conjuntes, relacionant tot allò que han treballat i han viscut.

Bellera Projecta 2019. Implementació

S’introdueix l’alumnat a l’estudi de l’Edat Mitjana a partir de l’entorn proper, és a dir, se li proporciona un plànol de Granollers actual i un del Granollers medieval per tal de situar-se en la seva ciutat. Cal que l’alumnat se n’adoni de la importància del elements arquitectònics indispensables per a aquella època com la muralla, l’hospital a fora vila o la plaça de la Porxada al centre de la vila feudal i la funcionalitat que hi tenien. Cal tenir present el context històric i social de l’Edat Mitjana.

A la sessió següent, s’intenta que l’alumnat cerqui les característiques comunes i diferenciadores de la seva ciutat medieval i aquella que tenen com a referència al llibre de lectura de L’esclau del Mercadal de Dolors Garcia Cornellà, història entre cultures que passa Girona.

Poc a poc l’alumne se n’adona de les fites que ens deixa entreveure el pas del temps a través dels elements arquitectònics del nostre entorn. És el moment d’introduir l’alumne a l’estudi aprofundit d’aquesta època i esbrinar quins són els seus interessos i preferències per tal d’investigar i dur a terme la producció manufacturada de l’elements en el qual s’especialitzarà i mostrarà a la parada del Mercat Medieval. Per tant, ha de comprendre que és important saber com estava estructurada la societat medieval i la importància dels gremis en el desenvolupament del dia a dia de la ciutat.

Serà, a primera instància, un guiatge dirigit pel professorat amb l’article de la revista sàpiens La societat feudal, els estaments que us adjuntem tot seguit (http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/17/la-societat-feudal-els-estaments/). L’alumne caldrà que el llegeixi, que el comenti i el valori amb els seus companys de grup tenient en compte els elements que li han cridat l’atenció i finalment que consensuïn i argumentin la tria del gremi estamental que estan interessats a investigar. Aquesta tria serà trasmesa al grup classe de manera organitzada i argumentada. El professorat també li GREMIS MEDIEVALS per tal d’orientar a aquells alumnes que presentin dificultats de tria.

A les següents sessions, el grup d’alumnes, van sistematitzan l’organització del treball a partir del Diari i planificació del projecte Mercat Medieval dels alumnes per tal d’anar observant cap on es dirigeix la feina de cada grup. Amb aquest diari de seguiment el grup de treball s’autoregula, els mateixos alumnes es planifiquen la feina i ajusten les seves accions per assolir el producte final amb el feedback i la supervisió a cada sessió del professorat que l’acompanya i el guia.

 

Els nombres romans

Aquesta activitat pretén familiaritzar als alumnes amb els nombres romans i fer-los veure que es continuen utilitzant en l’actualitat.

Els alumnes amb ajuda d’un joc on-line estudien les equivalències d’aquests nombres amb els nombres que utilitzem habitualment, i resolen una sèrie de problemes que els fa que la feina sigui més divertida i amena.

https://clic.xtec.cat/projects/romans2/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/romans/jclic.js/index.html

Puzle de les províncies de l’imperi romà

Després de fer la petita introducció històrica, aquesta activitat permet aprendre als alumnes quins van ser els límits de la civilització romana i l’abast de la mateixa.

Els alumnes realitzen un puzle de les províncies de l’imperi romà, un cop que les han identificat.

La part més engrescadora de l’activitat és, un cop acabat de fer els puzles, veure qui és capaç de muntar-lo en el menor temps possible.

El grup més ràpid va aconseguir fer-lo en menys de 3 minuts, tota una fita, tenint en compte que els límits de les províncies romanes, no tenen a veure res amb les fronteres polítiques actuals.

Petita història de Roma

En aquesta activitat, que cada grup ja farà a la seva classe, fem una petita introducció de la història de Roma per situar en context als alumnes després d’haver visionat els vídeos introductoris.

Un cop feta aquesta introducció, els alumnes realitzaran un eix cronològic per tenir una idea clara de les diferents etapes del període que estudiem.

Aquesta activitat, tot i que no és la més engrescadora del projecte, va bé per contextualitzar-lo, ja que sinó els alumnes anirien una mica perduts .

 

Comencem!!

El passat dilluns vam començar el nostre projecte.

En aquesta primera sessió hem ajuntat a tots els alumnes a la sala polivalent del centre.

En aquesta primera sessió visualitzarem els vídeos de Roma que ja vam triar l’any passat per fer una petita introducció a la cultura i la civilització romana.

Abans de veure els vídeos se’ls va repartir uns qüestionaris sobre aquests.

La finalitat de repartir-los prèviament és que se’ls llegeixin abans per tal d’estar atents en el moment de la projecció dels mateixos.

La sessió ha estat força entretinguda i els alumnes s’han interessat força (uns més que altres) en alguns aspectes que desconeixien.

«Ens cuidem». Implementació (Escola Mogent)

Desenvolupament de l’activitat a Educació Infantil

Els alumnes d’Educació Infantil han registrat durant una setmana quin tipus d’esmorzar portaven i quins residus generaven. P3 i P4 han fet el registre mitjançant taps de plàstic a dins de garrafes d’aigua. Els esmorzars es classificaven en: entrepà, fruita, fruits secs, producte industrial, pastisseria casolana o de forn de pa i cereals o galetes. Els diferents tipus de residus generats pels esmorzars podien ser: cap residu (carmanyola), plàstic, paper, residu orgànic, paper d’alumini i més d’un residu.

Per tal de comptabilitzar cada categoria (garrafa) s’ha creat un gràfic de barres al terra, col·locant els taps sobre cintes de roba de diferents colors. D’aquesta manera, la llargada de cada barra era el nombre de taps que hi havia a dins de cada garrafa.

El fet de plasmar els resultats a terra ha permès que els nens puguin caminar per sobre del gràfic i entendre els resultats obtinguts.

 

Desenvolupament de l’activitat a Educació Primària

Al cicle inicial, l’elaboració de menús es va fer per parelles. La recollida de dades i la representació a la gràfica de nivell es va realitzar en gran grup. L’elaboració de la gràfica de les dades recollides al cicle inicial es va realitzar en petits grups, així com l’anàlisi d’aquestes.

Els alumnes de cicle mitjà han recollit i analitzat les dades referents al malbaratament de l’aigua a les aules de primària, durant una setmana. Primer en gran grup vam observar les dades recollides i les vam representar en un gràfic (de barres) per nivells. Vam analitzar les dades per extreure’n conclusions de manera individual i ho vam compartir a nivell de gran grup. Posteriorment vam agrupar-nos amb els alumnes de 3r i 4rt i amb grups de 4 vam realitzar un mural per poder explicar a les altres aules el què havíem extret: les conclusions i les solucions per reduir el consum d’aigua.

A cicle superior els alumnes han recollit dades dels esmorzars i els residus generats durant una setmana. A partir d’aquestes han elaborat gràfics estadístics i han obtingut conclusions i propostes de millora. S’han exposat els resultats per parelles, als companys, a la comunitat educativa (mestres i famílies) en una exposició als passadissos de l’escola; i també s’ha difós pel poble, en una jornada al carrer, pels diferents espais més populars de la localitat.

Durant l’exposició dins l’escola, els alumnes de cicle mitjà també van realitzar diferents rols: informadors, guies, cambrers, reporters fotogràfics i radiofònics.