MATERIALS

Grup de Treball PEL 2011/2012

En el curs 2011-2012 se celebra el desè aniversari del Portfolio europeu de les Llengües (PEL) amb una nova pàgina de referència del Consell d’Europa per l’alumnat, el professorat i els formadors i assessors interculturals.

Durant aquest curs, un nou Grup de Treball promogut pel Servei de Llengües estrangeres del Departament d’Ensenyament durà a terme activitats de reflexió, propostes educatives i experiències a l’aula, per tal d’intercanviar experiències i de recollir suggeriments d’utilitat pràctica a les escoles catalanes. Per a fer una revisió ràpida del què és i què es pot fer amb el PEL, podeu visitar les pràgines preparades per a nous usuaris:
[+] Què és el PEL?
[+] Quins són els documents de fonamentació?
[+] Com s’utilitza?

[+] Podem veure un exemple senzill de Portfolio Virtual?
[+] Quina formació necessiten els docents per posar-ho en pràctica?
[+] Com pot esdevenir un projecte d’escola?

Materials elaborats pel grup de treball PEL 2011/2012

Mòdul 1: Activitats de lectura i el Portfolio Europeu de les Llengües

Mòdul 2: Ús dels descriptors del PEL

Mòdul 3: Avaluació

Mòdul 4: Tasca lectora

Mòdul 5: Competència lectora


 

Grup de Treball PEL 2010/2011

PRIMÀRIA

Dinamització de les PDI al centre

Dinamització de la Programació Competencial al centre

Dinamització de la metodologia PEL al centre

SECUNDÀRIA

Avaluació i competències bàsiques 1

Avaluació i competències bàsiques 2

Qüestionaris i pauta d’avaluació

Dinamització de la metodologia PEL al centre 1

Dinamització de la metodologia PEL al centre 2

Dinamització del Tractament Integrat de les Llengües al centre 1

Dinamització del Tractament Integrat de les Llengües al centre 2

Proposta per a la millora de la expressió oral

Treball competencial

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Dinamització de les programacions competencialsReflexió en els Grups de Treball Portfolio

El Portfolio europeu de les Llengües és una proposta escolar per a proporcionar eines de concreció educativa del Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües. El Portfolio permet posar en valor les activitats de reflexió, les evidències recollides i les propostes de seguiment dels itineraris vitals i biogràfics del plurilingüisme que l’alumne adquireix i desenvolupa al llarg de la vida.

Els Grups de Treball del Servei de Llengües són espais de reflexió i d’intercanvi de materials que anualment ens permeten descobrir els projectes i les propostes temàtiques dels professionals de l’educació interessats en la innovació i la millora docent.

El Porfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un dels temes de recerca i d’experimentació a l’aula que genera propostes engrescadores que els professor del Grup de Treball comparteixen amb la comunitat educativa.


Materials Grup de Treball PEL 2009/2010

El grup de Treball 2009-2010 ha estat coordinat des del Servei de Llengües i la seva feina està a l’abast de tothom. Es pot demanar continuïtat des del Pla de Formació de Centre (PFC).

portfoliocover_21

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

AULA D’ACOLLIDA

EOI – ALEMANY

ALGUNES REFLEXIONS SOBRE EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES

pel1

EL PEL i JO 1 EL PEL i JO 2 EL PEL i JO 3
EL PEL i JO 4 EL PEL i JO 5 EL PEL i JO 6
EL PEL i JO 7 EL PEL i JO 8 EL PEL i JO 9
EL PEL i JO 10 EL PEL i JO 11 EL PEL i JO 12Materials Grup de Treball PEL 2008/2009

travel2

Podeu consultar el  material elaborat pel professorat assistents a les sessions de treball:

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

AULA D’ACOLLIDA

EOI – ALEMANY / FRANCÈS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *