Marc Europeu per a la formació AICLE

 

El marc europeu per al desenvolupament professional del professorat de metodologia AICLE / CLIL / EMILE ens proporciona un conjunt de principis i idees per al disseny de les accions formatives del professorat alhora que ens ofereix eines per a la reflexió i l’avaluació de les pròpies capacitats.

El Marc ha estat desenvolupat per David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff i María Jesús Frígols i està disponible en anglès, francès i alemany.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *