Presentació

Portfoli Europeu de les Llengües

lader2 ePELEl Portfolio Electronic, ePortfolio, és la resposta més eficient a la necessitat de disposar de forma ràpida i acurada dels documents de treball de l’alumnat, per a l’ús del Portfolio Europeu de les Llengües a l’aula escolar.


[+] Accediu directament, creant el vostre usuari. No oblideu la contrasenya!


divisio3Curs 2011-2012
Les propostes europees per potenciar el plurilingüisime del jovent a Europa tenen iniciatives en el camp de l’educació escolar i extraescolar, a totes les etapes educatives.
Per aquestes accions de mobilitat, d’intercanvi, de gaudi i d’estudi, el Porfolio Europeu de les Llengües és una eina essencial de seguiment i qualitat que estimula el pensament critic, la coneixença personal i la introspecció, l’estudi i l’aprenentatge de les llengües i la motivació vers la interacció en l’exercici de la ciutadania activa.
Programes com ara “Youth on the Move” són iniciatives a mig i llarg termini per afavorir l’ensenyament i aprenentatge de les llengües europees i la valoració de les llengües de la nova ciutadania i de les cultures d’origen, de les famílies immigrants a Europa.

El Portfolio de les Llengües, acompanyat de projectes escolars que posin de manifest les majors expectatives del ciutadans plurilingües, és una estratègia docent de referència per la qualitat educativa i l’equitat social.

Altres Porrtfolios educatius, tant d’alumne com de professor, s’estan extenent pels centres ecolar i per les universitats d’arreu:


[+] Lectures interessants: Revista Edutec 2009
[+] Organitzacions: Portfolio.org
[+] Per la formació docent: Portfolio/Blog
[+] Per la recerca i la pràctica reflexiva: ePortfolio personal, ePortfolios diversos


El Grup de treball del Portfolio Europeu de les Llengües en el curs 2011-2012 es durà a terme en el marc dels assessoraments en centre educatiu promoguts des del Servei de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament.
[+]Consultes
[+]La inscripció ja és oberta

divisio3Curs 2010-2011


La renovació de les propostes de la Unió Europea per aquest curs comporta la unificació en un únic Comissionat d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, a càrrec de la Sra. Androulla Vassilliou.
Es defineixen objectius específics d’assoliment en l’èxit educatiu en el marc de l’Europa-2020 amb estratègies generalitzades d’educació i formació docent, entre les que destaquen l’esforç per la millora de les competències bàsiques de l’alumnat. En aquest sentit, el domini de les llengües es visualitza com un objectiu estratègic essencial a Europa: el plurilingüisme és garantia de millors expectatives laborals, major interculturalitat i cohesió social i una ampliació de la riquesa col·lectiva a Europa. El Portfolio Europeu de les llengües esdevé una eina de treball de qualitat i autonomia en l’aprenentatge.
També es vol prioritzar les accions de mobilitat per a la formació d’alumnat i professorat, i la coordinació amb accions adreçades a la Joventut en el mar de l’educació formal, informal i no formal.
Per tal d’avançar en les polítiques de plurilingüisme i interculturalitat, es preveuen espais de col·laboració ciutadana des de portals d’accés virtual. Animeu-vos a expressar la vostra opinió sobre els valors de la diversitat lingüística a Europa
divisio3Materials per a incoporar el Portfolio a l’aula


En el grup de Treball del curs 2010-2011, promogut pel Servei de Llengües Estrangeres a càrrec de la formadora Olga Esteve, s’han elaborat propostes de planificació i coordinació per tal de facilitar la generalització en els centres educatius de la metodologia que sustenta el Portfolio Europeu de les Llengües.

Els centres educatius participants han utilitzat un Moodle per a gestionar el coneixement de forma compartida, i han experimentat als equips docents i a les aules diverses activitats i tasques:
Centres que han participat en el grup de treball PEL 2010 / 2011

– ESC Les Cometes – Llorenç del Penedès
– ESC Mas Clarà – La Bisbal d’Empordà
– ESC Prat de la Riba – Reus
– INS – ESC Pi del Burgar – Reus
– INS Joan Coromines
– INS Llobregat – Manresa
– INS Lluís Domènech i Montaner – Canet de Mar
– INS Ventura Gassol – Badalona
– ESC Canigó – Sant Just Desvern

[+]Podeu consultar els materials d’aquest curs, i fer-ne l’ús educatiu escaient, sempre citant la seva procedència.


divisio3Curs 2009-2010

L’estímul del plurilingüisme és una prioritat europea amb recolzament estatal que vol contribuir a la construcció d’Europa a partit de la diversitat de llengües i cultures, enteses com una riquesa col·lectiva i un valor plural que tenim en comú.

Des del gener 2007 hi ha un Comissionat de Multilingüisme (Leonard Orban, 2007) que promou accions de diàleg intercultural i interlingüístic, i fomenta la pluralitat comunicativa.

Els Grups d’Assessorament del Servei de Llengües incorporen l’aprofundiment en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües curriculars i exploren les possibilitats curriculars del “Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar”, (el podeu consultar en CATALÀ) i del Portfolio Europeu de les llengües per a diverses edats.

Sota la coordinació de diversos formadors (Olga Esteve, Pepita Subirà, Neus Lorenzo), el Grup de treball del Portfolio de les Llengües s’obre cada curs a nous assistents, i està concebut per a fomentar el disseny d’ activitats plurilingües i pilotar l’ús d’ aquests materials en els centres.

divisio3Documentació: construcció col·lectiva del coneixement

toguether_petit
El Portfoli Europeu de les Llengües és una iniciativa europea que inclou grups de difusió i suport a la implantació escolar a tots els estats, i al nostre país està sota l’actuació de l’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos).
Els materials del Portfolio estan a l’abast dels docents de forma gratuïta, per tal de treballar conjuntament en la seva exploració i descoberta. estan convidats a participar-hi tots els mestres, professors i professionals de les diverses llengües curriculars, de les aules d’acollida i dels entorns d’assessorament lingüístic.

divisio3Enllaços d’interès

conversa10

Si voleu participar-hi, no dubteu en apuntar-vos en el grup d’assessorament o en fer-nos arribar els vostres suhheriments. Envieu les pàgines d’interès sobre aquets tema que us hagin estat més útils a l’aula, en la formació o en la recerca educativa:
– El títol
– El vincle (URL)
– Una frase amb el resum o explicació del contingut
– Una recomanació sobre el nivell, l’àrea de treball o l’ús didàctic
– Una o més paraules de referència (etiquetes, categories, tags)

Les vostres aportacions seran incorporades al “Delicious” del Servei de Llengües.
delicious2

Alguns enllaços interessants rebuts recentment:

-Banc europeu de descriptors d’avaluació, molt útils per a desenvolupar estratègies d’autoaprenentatge.

-Les Llengües del món (mapes i estadística)

– Blog Linguamundi (cercador d’informació sobre llengües d’arreu del món)

divisio3

Altres eines i Portfolios d’utilitat

2202239952_d9fdcca9a2_m.jpg

– Passaport pel creixement personal del jovent

– Passaport de llengües pel jovent: Europass

– Portfolio electrònic d’EAQUALS-ALTE en francès

Portfolio electrònic d’EAQUALS-ALTE en anglès

Curs 2008-2009

El Portfolio és un document personal promogut pel Consell d’Europa per tal que els ciutadans puguin enregistrar les seves experiències d’aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar-hi. Dins la vessant educativa representa un instrument d’autoavaluació i reflexió sobre els coneixements lingüístics i el procés d’aprenentatge de llengües.

El Portfolio vol promoure l’aprenentatge de llengües al llarg de la vida dels ciutadans

El document consta de tres parts:

 • El passaport de llengües: constata el nivell de coneixement de cada llengua amb el suport de les titulacions, diplomes i/o certificats obtinguts.
 • La biografia lingüística: descriu les experiències del titular en cada llengua i pot servir de guia a l’hora de planificar i avaluar el seu progrés.
 • El dossier: exemples de treballs personals (diplomes, certificats, projectes, enregistraments en audio/vídeo,etc) i d’altres experiències de contacte amb la llengua per il·lustrar les capacitats i coneixements lingüístics del titular.

El grup de treball del Portfolio de les Llengües:

El grup de treball del Portfolio de les Llengües ha estat concebut per a fomentar el disseny d’ activitats i pilotar l’ús d’ aquests materials en els centres.

Hi participen:

Centres seleccionats per a crear i pilotar activitats.

Centres que participen en el grup de treball 2008 per a la reflexió i debat, creació de materials i el pilotatge en els centres.

 • CEIP Cassià Costal (Girona)
 • CEIP Charles Darwin (El Prat de Llobregat)
 • CEIP Cinta Curto (Tortosa)
 • CEIP Doctor Trueta (Viladecans)
 • CEIP El Carmel (Barcelona)
 • CEIP Joan Rebull (Reus)
 • CEIP Mare de Déu dels Àngels (Tarragona)
 • CEIP Planas i Casals (Badalona)
 • IES Bosc de la Coma (Olot)
 • IES Can Jofresa (Terrassa)
 • IES Jaume Balmes (Barcelona)
 • IES La Guineueta (Barcelona)
 • IES Lo Pla d’Urgell (Bellpuig)
 • IES Manuel de Pedrolo (Tàrrega)
 • IES Palau Ausit (Ripollet)
 • IES Rafael de Campalans (Anglès)
 • SES de Navarcles (Navarcles)
 • LIC-0108 (Llengua i cohesió social) (Barcelona)
 • LIC-0208 (Llengua i cohesió social) (L’Hospitalet de Llobregat)