PAP 2013: Aprenentatge a la Unió Europea

PAP 2013 Catalunya

ORDRE ENS/391/2012, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria del Programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea corresponent al període 2013-2015.

[+] Més informació sobre Comenius, Grundtvig, eTwinning
[+] Material d’ajuda per la difusió als centre
[+] Formularis de sol·licitud (llegiu les guies de l’usuari)
[+] CONVOCATÒRIA 2013


—> Annex I : terminis
—> Annex II: documentació
—> Annex III: adreces
—> Annex IV: avaluació
—> Annex V : normes administratives
—> Annex VI: disposicions
—> Annex VII: participació
—> Annex VIII: crèdits
—> Annex IX: territoris d’ultramar

Marc Europeu per a la formació AICLE

 

El marc europeu per al desenvolupament professional del professorat de metodologia AICLE / CLIL / EMILE ens proporciona un conjunt de principis i idees per al disseny de les accions formatives del professorat alhora que ens ofereix eines per a la reflexió i l’avaluació de les pròpies capacitats.

El Marc ha estat desenvolupat per David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff i María Jesús Frígols i està disponible en anglès, francès i alemany.