A la matèria de Biologia i Geologia estem realitzant una investigació sobre insectes. Vam escollir l’escarabat de la farina (Tenebrio molitor) per a estudiar els seus sentits tot observant el seu comportament davant diferents aliments.

Vam construir una capsa amb cinc compartiments i hem començat a fer les proves que consisteixen en el següent procediment: en un dels cinc apartats posem una porció de pa, esperem un temps i apuntem si els insectes han anat al pa o no.

Vam cobrir la capsa amb cartolina blanca i cinta adhesiva perquè els insectes no es colessin entre la cartolina i la capsa.

També vam decidir provar amb una gominola amb fort aroma a maduixa. Perquè l’olor no quedés impregnada a la capsa, vam posar un paper sobre les parets dels compartiments.

Un cop vam acabar de preparar la capsa, vam començar l’experimentació. Les proves consisteixen en deixar els escarabats a la cambra gran i esperar a veure què fan. Acabat el temps que prèviament hem decidit, apuntem a on es troba cada insecte. Si després d’haver repetit les proves moltes vegades trobem que de forma majoritària els insectes es troben a la cambra amb l’aliment, podríem concloure que els escarabats són capaços de reconèixer l’aliment i que a més els atrau.

Aquest article ha estat elaborat per l’Iker, l’Albert, el Mario, el Víctor i l’Álex.