Tag Archives: Boris Mir

Eix ensenyament del pla de Govern 2011-2014

L’educació: aposta de país

Aquest eix es divideix en 6 àmbits, els quals tenen un total de 15 objectius.

Àmbits

 • 2.1 Dret a l’educació
  – Millorar la satisfacció de les famílies en l’elecció de l’escola dels seus fills i filles.
  – Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.
  – Desenvolupar el Servei d’Educació de Catalunya amb la col·laboració de la iniciativa social.
 • 2.2 Èxit escolar
  – Establir la competència lectora com a eix vertebrador de l’aprenentatge.
  – Identificar els problemes i les dificultats d’aprenentatge de l’alumne, i promoure la seva atenció immediata.
  – Potenciar el talent al llarg de tot el sistema educatiu.
 • 2.3 Centres de qualitat
  – Prioritzar l’aprenentatge de les competències bàsiques.
  –  Millorar la formació inicial i contínua dels professors i especialment dels equips directius del centre, en el marc de l’autonomia de centre.
  – Establir uns horaris escolars més eficients i adaptats a les necessitats de les famílies
  – Fomentar el bon comportament en els centres.
 • 2.4 Formació professional
  – Promoure la Formació professional.
  – Potenciar la formació d’adults.
 • 2.5 Adminsitració educativa
  – Fer de l’administració educativa una administració eficaç i transparent.
 • 2.6 Universitat
  – Impulsar mesures que millorin l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari català.
  – Desenvolupar un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions universitàries, la seva oferta acadèmica i l’ R+D.

Pla de Govern 2011-2014

He trobat aquestes dues referències a les TIC: en el 2.3 diu “Promoure l’aplicació de formes d’aprenentatge associades a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació”. I en el punt 2.5, diu “Dissenyar nous models d’edificis i equipaments escolars més versàtils i funcionals, adequats a les TIC i que incorporin nous espais i entorns d’aprenentatges.”
Vol dir això “descongel·lar” el Projecte eduCAT1x1? Significa incorporar els 100 centres que van fer totes les gestions per a incorporar-se al projecte fa cinc mesos? Significa obrir la digitalització als centres de primària que volien participar-hi? Tot indica que no. Més aviat confirma que la digitalització de les aules ha deixat de ser una prioritat a ensenyament.

Projecte 1×1, una suma difícil però imprescindible

“El projecte 1×1” del Departament d’educació s’ha encarregat al Grup d’Innovació Oberta encapçalat per Xavier Kirchner per decisió expressa d’Ernest Maragall, el Conseller d’Educació. Aquest projecte ha estat redefinit en funció del Plan Escuela 2.0 segons ha decretat el president del Govern espanyol.

La meva opinió ja l’he expressada en La mirada pedagógica i crec que és prou explícita: deixar d’oposar-nos al projecte, obviar la barbaritat pedagògica que suposa la proposta, no encabronar-nos en aspectes importants que tanmateix no són els més essencials i assumir la paternitat forçada d’aquest embaràs no desitjat.

Sé que no és una postura fàcil: en molts àmbits hi ha una hostilitat manifesta al projecte i en el projecte hi ha un personalisme difícil d’encaixar en les formes i els equips professionals del sistema educatiu.

És el projecte educatiu concret amb més dotació econòmica dels últims 25 anys i afectarà, de manera creixent, a tota una promoció d’educació secundària. I, segurament, les que seguiran. Això ha de suposar un canvi quantitatiu i qualitatiu en l’educació obligatòria.

Haurem de fer les paus. Haurem d’afluixar una mica tots i treballar plegats. Necessitarem totes les mans i tots els cors. Tots.

Sóc un professor d’institut en comissió de serveis al Departament: no és gaire, però és tot el que tinc. Jo hi posaré tota la meva energia professional i personal per aconseguir aquesta difícil suma.

Educació i tecnologies

Tasques urgents:

 • Difondre i compartir una visió més àmplia i profunda de les TIC potenciant les seves dimensions metodològiques i competencials.
 • Introduir elements de racionalitat i coneixement respecte a l’escàs impacte de les TIC en el paradigma educatiu.
 • Liderar i gestionar canvis educatius sistèmics, assumint que les TIC, encara que puguin arribar a ser-ho, no han estat fins ara agents del canvi.

L’agenda del dia a dia no ens hauria d’hipotecar l’agenda a mig termini o a llarg termini.