Monthly Archives: febrer 2008

Confiança versus avaluació

La desconfiança és la causa profunda de l’actual obsessió per l’avaluació. Es té la ingènua esperança que, mantenint a permanent auditoria al sistema educatiu, es restituirà aquesta confiança perquè es garanteix una major eficàcia i una major qualitat.

La comprensió de les causes, el seu coneixement precís, pot ser que ens ofereixi un diagnòstic una mica més precís de la situació present. Però de l’anàlisi de les causes mai no n’obtindrem la invenció de les solucions. No hi ha un manual d’instruccions al qual acudir ni un llibre de receptes educatives per aplicar. És més que probable que la situació actual necessiti solucions noves.

No necessitem saber què passa sinó què podem fer per a millorar.

És conseqüència, el més raonable seria posar l’èmfasi en la creació de projectes innovadors i no a l’establiment de formes més afinades de control sobre el sistema. Generar confiança entre tots els estaments per poder treballar de forma conjunta i recuperar, amb el temps, la credibilitat de la societat.

Confiança

Drets i educació, drets i llibertat

Aquest anunci d’Amnistia Internacional ha estat prohibit perquè es considera que és un anunci d’opcions polítiques i aquesta mena d’anuncis estan prohibits. Sembla mentida, però és veritat: només estan autoritzats en campanya electoral!

De totes maneres, per a entendre aquest vídeo, cal saber moltes coses. Entre altres, qui són els personatges que parlen i què signifiquen. Encara que aquest anunci sortís per la televisió caldria un espectador format per a comprendre que cada personatge representa, precisament, el contrari del que està dient. Clar i català: la llibertat sense educació és una enganyifa. Si no tens coneixements, no pots actuar o decidir perquè no comprens.