Les patateres estan impressionants, tenen molta ufana i ja comencen a trencar el terra, a finals de juny les collirem.

De hort maig