FEINES A L’HORT

Es continuen les sembres i plantades de escaroles, espinacs, enciams, cols, col-i-flors, bledes, porros, julivert, apis, cebes, faves, pèsols,…
Si és necessari caldrà protegir les plantes de les primeres gelades.
Les faves, els espinacs i els cigrons els sembrarem amb lluna creixent.
S’ha d’anar netejant l’hort d’herbes per què les nostres plantes aprofitin més les sals minerals i l’aigua del sòl.

CAMPS, BOSCOS I PRATS

Acaba la collita de fruita seca i pomes. Comença la collita de pinyons, taronges i mandarines.
És època de començar a podar arbres per fusta, vigilant les llunes. Els arbres de fulla perenne en lluna nova i els de fulla caduca en lluna vella.
Comença la recol•lecció de caquis o palo-santos. També és bon moment per collir cireres d’arboç.