Hem esperat que les patates tinguin grills.

De hort 13-03-09

Hem tallat les patates segons els grills que tenien.

De hort 13-03-09

Finalment hem plantat els trossos de patates. Cap el juny veurem si ens donen el seus preuat fruit.  Esperem recollir algunes durant la setmana cultural que farem al juny.

De hort 13-03-09