Durant aquesta sessió hem tingut cura de les plantes de l’hort;  hem tret les fulles mortes, hem observat que les abelles no paren entre les flors de les pesoleres i les faveres i finalment hem replantat alguns productes i hem regat, ja fa uns quants dies que no cau ni una gota de pluja.

De sessio 13-03-09