Enllaços unitat Forces 2n d’ESO

A sota teniu entrades anteriors del blog amb recursos per a la unitat 5 Forces i Pressió:

Feina pendents cursos passats 2n i 3r d’ESO Física i Química

La gent que teniu pendents la recuperació de matèries  de cursos passats recordeu que, a banda de les proves del dia 6 d’abril, heu d’entregar els dossiers d’activitats de repàs de continguts i preparació de la prova.

En concret us passe els enllaços als dossiers de:

Per recordar i repassar, en els articles originals del juny passat, a més de l’enllaç als dossiers, tenieu enllaços a diversos simuladors i activitats fetes el curs passat:

Correccions activitats pressió 4t d’ESO

Tal com vam quedar divendres, us adjunte a sota les correccions de les activitats sobre la pressió.

Act 18: La pressió que es fa sobre l’èmbol de la xeringa es transmet amb la mateixa intensitat en totes direccions, així el líquid surt per l’abertura o l’agulla amb molta força.

Act 19: La relació entre els èmbols és S1=80S2. Si considerem una premsa hidràulica, la força més petita serà F2= 12,5N

Act 25: primer de tot expresem la densitat de l’aigua en el Sistema Internacional 1000 kg/m3. Després apliquem el principi fonamental de l’hidrostàtica per conèixer la pressió a 1 atm=101325 Pa. Al substituir, sols ens falta conèixer l’alçada mínima de la columna d’aigua haurà de ser de 10,34 metres. La dada de la densitat del mercuri no ens feia falta per a res 😉

Continue reading Correccions activitats pressió 4t d’ESO

Afegint més pressió

A banda de les activitats introductòries i dels vídeos, ací teniu més material per aprofundir en la pressió…

[slideshare id=3751416&doc=mecanicadefluids-100416145136-phpapp01]

[kml_flashembed movie="http://www.xtec.cat/aulanet/experimenta/retalls/nodes/C3U9_M4F2N1.swf" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.educaplus.org/swf/001_atm_props_p.swf" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/FluidDynamics/ViscousMotion/ViscousMotion.swf" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/S4zAkHA_AkQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://perso.gratisweb.com/grupopascal/FLUIDOS%20Profe/FLUIDOS%20Profe/Carpeta%20unidad/arquimedes/eureka%5B1%5D.swf" width="600" height="550" wmode="transparent" /]

Download Title

Enllaços unitat 5 Forces i moviment

Ací teniu una primera sèrie d’enllaços per ajudar-vos en la tria de la informació per completar les activitats, com sempre sembla que hi ha vida més enllà de google o la wikipèdia, no? 😉

Generalitats sobre moviment o forces; podeu trobar tipus de moviments o un estudi pràctic sobre MRUA o MRU; pressió o Arquímedes no són el mateix tot i estar submergits; qüestionaris d’autoavaluació o simuladors de moviment.

Fins i tot, de vegades, la wikipèdia té força. Podem sintetitzar algunes definicions amb més força. Ja veieu que tot és relatiu.

També podeu trobar imatges i gràfics, mapes conceptuals o més estudis pràctics.

D’altres fonts ja no són tan fiables, però aporten alguna informació que cal mirar críticament. D’altres en canvi, poden servir per ampliar el coneixement.