Simulador de moviment

A la sessió d’avui treballareu amb un simulador de moviment, que us genera les diverses gràfiques d’una situació en la que podeu variar diferents paràmetres.

  • En aquest enllaç trobareu el simulador de moviment rectilini del Tavi Casellas al FisLab.net.
  • Des d’ací podeu descarregar l’adaptació de les activitats del DSFQ que heu de contestar.
  • A sota teniu un vídeo l’Edu3.cat sobre velocitat i acceleració

[kml_flashembed movie="http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

Edu3.cat

Mols i reaccions

Al vostre full de respostes heu de pendre nota individualment dels resultats de les activitats, els enllaços per a dur a terme les activitats són:

  1. Per a la primera activitat, visiteu el simulador d’aquesta pàgina i feu els càlculs adients.
  2. Generador de problemes de la segona activitat
  3. Pàgina de relacions estequiomètriques per a la tercera activitat
  4. Enllaç per a la darrera activitat.

[kml_flashembed movie="http://www.educaplus.org/swf/balanza_p.swf" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

[slideshare id=1416434&doc=reacciqumica-090511040056-phpapp01]

Orígens de la vida en vídeos i animacions

A banda dels enllaços sobre l’origen de la vida a la Terra i de les conferències d’Antonio Lazcano d’aquesta entrada…

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/lTFCbA4hPTI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/YXSEyttblMI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Enllaços activitat Moviment i Gràfiques MRU

Tot seguit us adjunte els enllaços de les webs que heu de treballar a les activitats Moviment i Gràfiques…:

I també podeu consultar:

Enllaços químics. Iònic, covalent i metàl·lic

Trobareu diverses pàgines que parlen dels enllaços, en general o fent una síntesi sobre l’àtom. Més concretament sobre l’iònic entre un metall i un no metall, com aquest, o tots tres tipus.

Al final de l’article hi ha un seguit de vídeos, dues animacions Flash i una presentació de diapositives.

A banda d’una repassada en anglès, en Visionlearning o Tutorvista trobareu diverses animacions, amb la recreació d’una reacció entre el sodi i el clor. En aquesta, trobareu un llistat amb enllaços a d’altres simulacions,  i ací podeu predir el resultat i visualitzar-lo. Finalment una completa síntesi amb un test final.

Teniu un Jclic, diversos applets sobre els enllaços i més generals I per acabar uns reculls d’animacions variades i demés.

[kml_flashembed movie="http://www.kentchemistry.com/links/misc/BondingReview.swf" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.kentchemistry.com/links/bonding/bondingflashes/bond_types.swf" width="500" height="450" wmode="transparent" /]

[slideshare id=1486839&doc=enllaqumic2009-090525144155-phpapp01]

Videos sobre l ‘enllaç covalent i l’iònic.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/CGA8sRwqIFg" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/QqjcCvzWwww" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Repassant la cinemàtica

Per anar preparant la prova de cinemàtica entreu en aquesta web i tracteu de fer les activitats d’avaluació del moviment rectili. Podeu fer el mateix per repassar els sistemes de referència, la trajectòria i el desplaçament… completeu l’avaluació
[slideshare id=1122507&doc=cinemtica-090309131111-phpapp01]

Estequiometria digital, ajust, càlculs i altres applets

A l’Edu365, una pàgina per treballar els mols amb problemes resolubles i autoavalució.

En aquest portal trobareu jocs senzills per practicar l’ajust de reaccions. També hi ha una versió revisada i altra avançada. Teniu més informació i reaccions per ajustar en aquesta completa web o be  ací o fent servir aquesta calculadora virtual.

Podeu visualitzar la formació del NO amb una animació flash

Des d’aquesta pàgina, podeu fer servir una calculadora per compobar si les vostres relacions molars són correctes. També des d’ací per fer càlculs estequiomètrics o ací per ajustar reaccions.

Aquest applet us permetra visualitzar la desaparició de grams i mols de reactius i l’aparició de productes en diverses reaccions. També hi ha una versió avançada.

Problemes avançats per calcular quantitats de reacctiu limitant o, per practicar el càlcul de molaritat, mols i grams, podeu anar a aquest generador de problemes i, després de fer vosaltres els càlculs, demanar-li que us done la solució.

I, finalment, al portal 101science trobareu un complet recull d’enllaços.