LES TROMPES DE FAL·LOPI

Les trompes de Fal·lopi són conductes que formen part de l’aparell reproductor femení i que també  tenen  les mamífers femelles. Mesuren 10 a 18 cm de longitud.

Proporcionen una connexió entre els ovaris i l’úter. Això permet a l’ou o òvul viatjar per la trompa d’un ovari. L’òvul  es produeix a l’úter, on després es podria formar un fetus. Les parets d’aquests tubs estan recobertes d’una mucosa que té cèl·lules ciliars que ajuden a que l‘òvul pugui desplaçar-se per ells. Si un òvul no és fecundat dins de 24 a 36 hores després de l’ovulació morirà.

Es poden distingir quatre parts:

  • Porció uterina o intramural : està inclosa en el múscul uterí i és la part més estreta de la trompa.
  • Istme : és la segona part més estreta i mesura de dos a quatre centímetres.
  • Ampolla : mesura de quatre a sis centímetres i va augmentant de mida a mesura que s’acosta l’infundíbul.
  • Infundíbul : presenta al final del tub una forma similar a una mà, la fimbria, que envolta a l’ovari.

Lligadura de trompes

La lligadura de trompes és una intervenció quirúrgica a les trompes de Fal·lopi de la dona amb l’objectiu d’evitar l’embaràs. Consisteix en fer uns nusos a les trompes per a que no passin els òvuls. És per això que l’òvul es dissol i és absorbit pel cos.

Aura