Què és la sang?

La sang és un teixit líquid que recorre l’organisme, a través dels vasos sanguinis, transportant cèl·lules i tots els elements necessaris per dur a terme les seves funcions vitals (respirar, formar substàncies i defensar-se d’agressions). La quantitat de sang d’una persona està en relació amb la seva edat, el seu pes, sexe i alçària. Una persona adulta té entre 4,5 i 6 litres.

Funcions

La sang transporta els principis nutritius des de l’aparell digestiu fins a les cèl·lules, d’on es recullen també les substàncies de rebuig.

– És l’encarregada de regular el transport de l’oxigen i l’eliminació de l’anhídrid carbònic.

-Té un paper important en funcions com la coagulació, la immunitat i el control de la temperatura corporal.

Composició de la sang

-Els glòbuls vermells:

Són les cèl·lules més nombroses de la sang. S’encarreguen de transportar l’oxigen des dels pulmons fins a la resta dels òrgans. La proteïna que es troba a l’interior i que lliga l’oxigen es diu hemoglobina. L’hemoglobina és vermella i dóna aquest color a la sang.

-Els glòbuls blancs:

També reben el nom de leucòcits. S’ocupen de defensar l’organisme contra l’atac de bacteris, virus, paràsits i fongs.

-Plaquetes o trombòcits:
Són fragments cel·lulars que participen en la protecció de la paret dels vasos sanguinis, formen un “tap plaquetari” per impedir el sagnat al lloc de la lesió i produeixen diverses substàncies que ajuden a la cicatrització de les ferides.

-El plasma

És la part líquida de la sang i és molt ric en proteïnes, entre les quals destaquen com a més importants: L’albúmina, els factors de la coagulació i les immunoglobulines.

Els Grups sanguinis

Hi ha quatre grups sanguinis:

-El grup A: Els glòbuls vermells de la sang tenen una substancia anomenada A, i anticossos(defenses) contra la substancia B.

-EL GRUP B: Els glòbuls vermells de la sang tenen una substancia anomenada B, i anticossos contra la substancia A.

-EL GRUP AB: Els glòbuls vermells de la sang tenen tant la substancia A com la B, i no hi ha anticossos contra la substancia B ni la A.

-EL GRUP 0: Els glòbuls vermells de la sang no tenen ni la substancia A ni la B , i anticossos  contra la substancia B i la A.

Malalties de la sang:

-ANÈMIA: Es produeix a conseqüència del descens del nombre de glòbuls vermells o de la quantitat d’hemoglobina. La causa més freqüent és la falta de ferro. Els símptomes és el cansament i es  pot solucionar amb una dieta rica en ferro.

-LEUCÈMIA: És un tipus de càncer que afecta la medul·la òssia o els ganglis limfàtics. Augmenta els glòbuls blancs que són incapaços de lluitar amb les infeccions. El tractament és el transplantament de la medul·la òssia.

– HEMOFÍLIA: És una malaltia que consisteix en no poder coagular la sang i tenir hemorràgies  freqüents. El tractament consisteix en injectar el factor de coagulació defectuós en cas de hemorràgia.