El metge encarregat de prevenir i curar les malalties de l’aparell reproduttor masculí és l’URÒLEG.

Fimosis

És un estrenyiment excessiu del prepuci que dificulta que aflori el gland durant l’erecció. Precisa d’una petita intervenció quirúrgica que consisteix en tallar circularment la part del prepuci que sobra. Aquesta intervenció s’anomena circumcisió.

Prostatitis

És una inflamació de la pròstata. Pot arribar a impedir la micció. Pot estar deguda a una infecció microbiana o a un tumor cancerigen.

Esterilitat

És la incapacitat d’engendrar fills. Generalment és deguda a l’escassesa d’espermatozoides en el semen o a la seva baixa mobilitat. Per causes encara desconegudes la baixa qualitat del semen està augmentat molt en alguns països occidentals.

Criptorquídis

És la falta de descens dels testicles des de la cavitat abdominal l’escrot. Pot produir esterilitat ja que la temperatura dintre del tronc és més alta i afecta la maduració dels testicles de l’adolescent.

 

Hipertròfia prostàtica

Augment anormal de la mida de la pròstata que dificulta la micció al oprimir la uretra. A partir dels 50 anys les revisions ortològiques (de l’aparell reproductor masculí) són imprescindibles, i si hi ha antecedents familiars de càncer de pròstata, és necessari acudir a l’uròleg un cop complerts els 40-45 anys.

Càncer de pròstata

Tumor maligne bastant freqüent en l’home adult.