ALGUNS CONCEPTES IMPORTANTS QUE CAL SABER SÓN:

  • Els antigens són virus, bactèries … que entren al nostre cos i són identificats com a perjudicials.
  • Els anticossos són glòbuls blancs que lluiten contra els antigens. Tenen un altre nom: immunoglobulines.

Funcions del anticossos

  • Activen el complement
  • Faciliten la fagositosis, ja que el anticos pot s’ajunten a 2 microbis, formant cúmuls.
  • Eviten que els antigens s’ajuntin a les cèlules.
  • Neutralitzen toxines.
  • Actuen debant la presencia de les bactèries.

Memòria immunològica

És quan els metges et fiquen una vacuna (antígens) i els anticossos es preparen atacant als antígens que t’han posat els metges.

Amb el pas del temps els nostres anticossos reconeixen els antígens de veritat ja que el cos  ha lluitat amb ells abans. amb ells.

 

3a  línia de defensa

Anticossos humorals

Els anticossos circulen per la sang i s’ajunten especificament a l’antígen extrany que les ha induït.

La unió antígen anticos facilita la fagositosis la ingestió i pot activar a un conjunt de proteines sanguínies anomenades complement que ajuda a destruir l’antígen.

Resposta cèl·lular

La immunitat cèl·lular és la resposta especifica en la que intervenen el limfòsit T en la destrucció dels antígens. Els linfòsits T ataquen i destrueixen cèl·lules própies, tumorals o infectades.

  • El limfòcit és un tipus d’anticos. N’hi ha de moltes classes però en la 3a línia de defensa  els més importants són:

El limfòsit T i el B :Sòn els encarregats de atacar i destruir les cèl·lules pròpies, tumorals o infectades.

CARLA I KIRAN