La placenta

Què és?

La placenta és un òrgan fonamental de l ‘embaràs, constitueix la connexió de la vida del bebè amb la mare.

Quan es comença a formar?

La placenta es comença a formar al mateix moment de la implantació de l’ òvul a la paret uterina i és essencial  pel desenvolupament de l’embrió. A través de la placenta i del cordó umbilical el fetus mantindrà la connexió amb la mare.

Per a què serveix la placenta?

La funció de la placenta és proporcionar els nutrients al bebè. Aquests nutrients arriben a través de la sang. La placenta actua com un filtre per mantenir aquestes substancies del sistema orgànic del bebè.

De què està formada la placenta?

La placenta està formada per un component matern i una altra part de origen fetal. Està formada per vasos sanguinis de la mare i el bebè.

On està la placenta?

La placenta està a la cara anterior o posterior de l’úter i quan el fetus neix s’ expulsa.