Els agents patògens són microorganismes que entren en el nostre cos i poden ser perjudicials per nosaltres, és aleshores quan el nostre cos reacciona posant en marxa els mecanismes de defensa