Què és l’hepatitis?

L’hepatitis és una malaltia caracteritzada per la inflamació del fetge que pot estar provocada per diverses causes:

– virus (hepatitis viral) i bacteris: Si l’hepatitis és un virus pot atacar el fetge. El fetge és el motor del cos i sense ell moriríem.

– consum d’alcohol, drogues, fàrmacs o fongs verinosos

– disfunció del sistema immunològic que provoca que aquest ataqui les cèl·lules hepàtiques.

El fetge és un òrgan que serveix per guardar energia, vitamines i minerals. També serveix per eliminar aquells productes que són toxines per l’organisme, com por exemple l’alcohol, drogues i diferents medicaments.

Hi ha diferents tipus d’hepatits les més conegudes són la hepatitis A, hepatitis B i hepatitis C. La hepatitis D y E són menys conegudes

Es contagien de diferents formes:

  • L’hepatitis B i C es transmet per via sexual a través de la sang.
  • L’hepatitis B, C, D, F i G) i per via orofecal per contacte amb la femta de persones infectades
  • L’hepatits A i E es transmet pel consum d’aliments o aigua infectats.

Tot i que en molts casos els símptomes passen inadvertits, els símptomes més comuns són cansament, dolor abdominal, orina fosca, icterícia (coloració groga de la pell i dels ulls), manca de gana, nàusees, vòmits i febre.

L’hepatitis pot curar-se abans de sis mesos (hepatitis aguda), o fer-se crònica i arribar a derivar en cirrosi o càncer de fetge. La seva evolució dependrà de factors diversos com el tipus d’hepatitis, l’existència d’altres malalties, etc.

Algunes hepatitis poden prevenir-se mitjançant la vacunació (hepatitis A i B). Encara no ni ha  una cura total per la hepatitis, però si el tractament com pastilles o injeccions que algunes vegades poden curar els símptomes.

La informació sobre les formes de transmissió, la prevenció i el diagnòstic precoç és bàsica per evitar nous contagis i per tractar els malalts abans que estiguin en una fase massa avançada.

El 28 de juliol ha estat declarat Dia Mundial de l’Hepatitis per l’Organització Mundial de la Salut.