LA REPRODUCCIÓ I EL  GÈNERE

La reproducció sexual és un procés de vida mitjançant el qual els organismes  originen descendents a traves de la combinació de dos individus  de tipus sexual diferents  o solament de cèl·lules diferents.

TIPUS :

Interna:

Es quan es troben els òvuls i els espermatozous a dins del cos .

Externa:

Per exemple els peixos , primer la femella pon els ous buits i després ve el mascle i fica els espermatozous.

 Les identitats sexuals:

 

      BiGenero: Aquella persones que es mou entre dos gèneres, ja sigui masculí i  femení, neutre i semi-femení, etc.

  1. Cross-Dresser:Persones que es vesteix amb roba del sexe oposat en moments determinats.
  2. Drag-King:Dona que es vesteix i actua com un home
  3. Drag-Queen:Home que es vesteix i actua com una dona
  4. Androgin: Que reuneix els dos sexes en el mateix individu.
  5. Femme (noia):Persona que s’expressa i / o s’identifica amb la feminitat.
  6. Female to male (de noia a noi):es refereix a les persones que són de sexe femení de naixement però que tenen identitats masculines o aparences masculines.
  7. FTM (abreviatura de Female to Male):El mateix que l’anterior.
  8. Gender Bender (Doblador de gènere): Persona que canvia, barreja o combina els gèneres masculí i femení.