Els Vasos Sanguinis

Els vasos sanguinis són conductes tubulars d’un diàmetre variable.

TIPUS:

1.ARTÈRIES:

S’encarreguen de dur la sang des del cor fins als teixits de tot l’organisme.

Les parets arterials estan formadess per:

1.Teixit conjuntiu (Túnica externa)

2.Fibres musculars (Túnica mitjana)Resultat d'imatges de els vasos sanguinis

3.Fibres epitelials (Túnica intima)

Artèries importants:

-AORTA: Porta la sang oxigenada  des del ventricle esquerre a tot l’organisme.

-PULMONAR: Condueix la sang des del ventricle dret fins als pulmons, on s’oxigena.

2.VENES:

Duen la sang des dels capil·lars fins al cor.

Moltes venes tenen a l’interior unes vàlvules, aquestes vàlvules són per assegurar que la sang circuli cap al cor i impedeix que la sang retorni en sentit contrari.

Venes importants:

-VENA CAPA SUPERIOR: és una vena de gran diàmetre, curta, que porta la sang desoxigenada de la meitat superior del cos a l’aurícula dreta del cor.

-VENA CAVA INFERIOR: Retorna la sang de les extremitats inferiors i els òrgans del abdomen fins a l’aurícula dreta  del cor.

-VENES PULMONARS: Porten la sang des dels pulmons fins a l’aurícula.

3.CAPIL.LARS:

Són els vasos sanguinis més petits tot just deixen passar els globus vermells de la sang.

Són el punt d’unió entre els vasos arterials i els venosos i es disposen en forma de xarxa.

Les parets són molt primes:

-Capa interna (Membrana endotelial)

-Capa externa (Membrana basal)